Reklama r2m

 

Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie - spotkanie organizacyjne

Powołanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie - spotkanie organizacyjne


W ostatni czwartek, 4 stycznia, w mierzyńskiej bibliotece odbyło się spotkanie dotyczące powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzynie.

Na spotkanie zorganizowane przez członków-założycieli stowarzyszenia "Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie" przybyło tak dużo osób, że zajmowali miejsca jeszcze w korytarzu przed salą spotkania.

To dobrze, bo organizatorzy podkreślali kilkakrotnie: najważniejsi są ludzie, a liczą się wszyscy, którzy chcą się zaangażować - nie tylko bezpośrednio w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

A Wójt Gminy zapewniła o gotowości bazy lokalowej w momencie rozpoczęcia szkoleń kandydatów na strażaków-ratowników.

 

Spotkanie zorganizowali założyciele stowarzyszenia zwykłego "Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie", wpisanego do ewidencji Starosty Polickiego 15 listopada 2023 r.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie-założyciele tego stowarzyszenia (m.in. z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego czy OSP Dobra), Wójt Gminy Dobra, a także Komendanci Powiatowi Państwowej Straży Pożarnej w Policach. Licznie przybyli zainteresowani mieszkańcy - ok. 50 osób zajęło w sali bibliotecznej wszystkie miejsca siedzące oraz stojące w sali i w korytarzu wejściowym.

Spotkanie miało przybliżyć rolę lokalnie umiejscowionej jednostki OSP, zadania strażaków, proces tworzenia jednostki i powoływania druhów do działań w OSP.

Najważniejsi dla powstania i funkcjonowania jednostki są ludzie, którzy mogą działać w OSP w działaniach ratowniczo-gaśniczych (co wymaga spełnienia kilku kryteriów), ale także jako osoby szkolące czy niosące pomoc (np. znające zasady udzielania pierwszej pomocy).

 

 

Na terenie Mierzyna jest ok. 90 zdarzeń rocznie, które mogą być "obsłużone" przez OSP Dobra i OSP Wołczkowo, a przy większych akcjach - także przez jednostki ze Szczecina.

Dojazd jednostki z Dobrej lub Wołczkowa czy Szczecina powinien trwać do 15 minut. Do tego należy doliczyć czas na zorganizowanie się drużyny do wyjazdu. Z tego powodu tak istotne jest posiadanie jednostki na miejscu - w miejscowości tak dużej jak Mierzyn, położonej przy drodze krajowej, która dość często jest zakorkowana.

 

Radna Gminy Dobra Ewa Głowacka przypomniała, że inicjatywa powołania OSP Mierzyn była podjęta przez Sołtysa wsi Mierzyn i ta potrzeba była już wcześniej dostrzegana.

Jak zwrócił uwagę Grzegorz Pieszko z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego potrzeba powstania jednostki OSP w naszej miejscowości pojawiła się w latach 2017-2018 przy okazji kolejnej powodzi w Mierzynie. Jednak ówczesne uwarunkowania prawne nie pozwalały na powołanie OSP w takiej formule prawnej jak obecnie - jako stowarzyszenie zwykłe. Odpowiednia ustawa pojawiła się dopiero w roku 2021, a przyjęta dzięki temu formuła "krocząca" budowania OSP Mierzyn pozwala najpierw zorganizować zasoby ludzkie jednostki, aby potem ją utworzyć z bazą lokalową i sprzętową.

Wójt Gminy powiedziała, że gmina mogła podjąć działania dopiero po otrzymaniu informacji o powołaniu stowarzyszenia "Ochotnicza Straż Pożarna w Mierzynie", bo zadaniem gminy nie jest tworzenie OSP.  Dlatego dopiero przed świętami można było zorganizować spotkanie dla ustalenia dalszego działania. Jednakże zorganizowanie bazy lokalowej nie jest proste i kilka istniejących pomysłów będzie analizowanych, ale warunkiem koniecznym jest grupa osób chętnych do działania w OSP, które przejdą odpowiednie szkolenie organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Policach.

Wójt zapewniła: "w momencie, kiedy państwo rozpoczniecie pierwszego szkolenia temat garażu, miejsca będzie już rozwiązany".
Szkolenia takie mogą rozpocząć się już na wiosnę, więc trzymamy Wójt Gminy za słowo tym bardziej, że ma być już przygotowywany wóz strażacki do przekazania dla OSP Mierzyn, ale warunkiem jest posiadanie dla niego lokalizacji zadaszonej.

 

W czasie spotkania przedstawiono proces przystępowania zainteresowanych osób do stowarzyszenia OSP Mierzyn.

Chętni mogą w Bibliotece Mierzyn pobrać odpowiednie deklaracje, a także w bibliotece - złożyć je już wypełnione.  Nie należy na razie przejmować się wymogiem wskazania dwóch członków OSP jako osób popierających kandydatkę czy kandydata. To będzie wyjaśniane w czasie kontaktu z osobą zainteresowaną, a takie poparcie może pojawić się później w czasie szkolenia, gdy obecni członkowie OSP już poznają kandydującą osobę.
Należy pamiętać, że proces zostawania strażakiem-ratownikiem wymaga przejścia pewnej ścieżki: bycia kandydatem, zapoznania się z istotą działania OSP, przejścia szkolenia, które trwa ok. 2 miesiące (8 weekendów).

Czas na złożenie deklaracji przez osoby zainteresowane - do 31 stycznia 2024 r.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s