Reklama r2m

 

Przedszkole

Początek roku przedszkolnego w nowej mierzyńskiej placówce - przesunięty


Zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25 rozpoczną się od dnia 07 września 2020 r. (poniedziałek) od godz. 7:00 do godz. 17:00 - informuje UG Dobra.

Przesunięcie rozpoczęcia zajęć w nowym przedszkolu wynika z konieczności przygotowania nowego zespołu pracowników i samego budynku do nowych warunków pracy. Względy formalne pozwalają na podjęcie wielu kroków organizacyjnych dopiero od 1 września.

 

Pełna informacja Wójt Gminy Dobra:

 

Uprzejmie informuję, że zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25 rozpoczną się od dnia 07 września 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 17:00.

Przyczyną przesunięcia rozpoczęcia zajęć Państwa dzieci w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie są względy zapewnienia pełnego bezpieczeństwa higienicznego i względy organizacyjne, w szczególności:

  • powierzenie nauczycielowi przedszkola pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie może nastąpić z dniem 01 września 2020 r.;
  • potrzeba przygotowania, nowo zatrudnianych z dniem 01 września 2020 r., pracowników (w szczególności nauczycieli i pomocy nauczycieli) do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i konieczność zapoznania ich z organizacją pracy i nowym budynkiem przedszkola;
  • pełne dostosowanie nowego budynku przedszkola do wymogów sanitarno-epidemiologicznych, w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii i przygotowanie pracowników do związanych z tym zadań.

Nowe Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie, które zgodnie z uchwałą Nr XII/172/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 27 lutego 2020 r. powstaje z dniem 01 września 2020 r. (w ramach Zespołu Przedszkoli w Mierzynie), dopiero z tym dniem może zatrudniać nowych nauczycieli.

W związku z tym, przesunięcie o tydzień rozpoczęcia zajęć dla dzieci w naszej nowej placówki przedszkolnej jest podyktowane potrzebą kompleksowego przygotowania nowego zespołu pracowników przedszkola i samego budynku do nowych warunków pracy. Naszym celem jest, aby nowy personel, który będzie odpowiedzialny za  bezpieczeństwo Państwa dzieci był w pełni gotowy do pracy i świadczenia najlepszej opieki najmłodszym, a budynek spełniał najwyższe stawiane przed nim wymogi.

Zwracam się z prośbą do Państwa o cierpliwość i  wyrozumiałość.


Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s