Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - sieć kanalizacji: Morenowa, Marcepanowa

W czwartek, 2020-09-03, ukazały się 2 pisma dotyczące inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z układem drogowym w ulicy Morenowej i Marcepanowej w Mierzynie oraz sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Łukasińskiego w Szczecinie:

  • obwieszczenie Wójta Gminy Dobra do stron postępowania o wydanej decyzji
  • zawiadomienie Wójta Gminy Dobra o wydanej decyzji (jako podanie do publicznej wiadomości)


Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia, a więc do 2020-09-17.Z decyzją można zapoznać się w budynku UG w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 - po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 91 311 38 40 lub 91 311 22 81).

 

Reklama r6s