Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta

Obwieszczenie Wójta - postępowanie dla inwestycji: budynki handlowo-usługowe

W poniedziałek, 2024-02-26, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra do stron postępowania przed wydaniem decyzji dla inwestycji "Budowa zespołu budynków handlowo-usługowych, wraz z totemami reklamowymi, zagospodarowaniem terenu, układem dróg, dojazdów, parkingów oraz niezbędną infrastrukturą techniczną", zlokalizowanego w Mierzynie, przy ul. Spółdzielców.

Strony postępowania mogą zapoznać się ze sprawą oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania ogłoszenia.


Ze złożony wnioskiem odnośnie tej inwestycji można zapoznawać się w Wydziale ds. Ochrony Środowiska UG Dobra przy ul. Granicznej 31.

Przedsięwzięcie ma być realizowane na działkach 943/1 i 942/2 w obrębie Mierzyn 2. Jest to teren, na którym wcześniej miała być realizowana inwestycja "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną".Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: ilustracyjne
Źródło: UG Dobra

 

Reklama r6s