Reklama

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla sieci energetycznej - Pod Lipami

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla sieci energetycznej - Pod Lipami

W poniedziałek, 2022-05-16, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie istniejących sieci elektroenergetycznych znajdujących się na terenie działek nr: 365/215, 365/216, 365/52, 365/53, położonych w rejonie ul. Osiedle Pod Lipami.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
W tym czasie strony mogą składać ewentualne odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki do piątku w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra

 

Reklama