Reklama r2m

 

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy kanalizacji sanitarnej - Widokowa

Obwieszczenie Wójta - decyzja dla budowy kanalizacji sanitarnej - Widokowa

We wtorek, 2022-12-20, ukazało się obwieszczenie Wójta Gminy Dobra o wydaniu decyzji dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 269/50, 269/71, 269/72 położonej przy ul. Widokowej w Mierzynie.

Obwieszczenie uważa się - zgodnie z pismem gminy - za dokonane po upływie 14 dni od ogłoszenia.
W tym czasie strony mogą składać odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Dobra.

Z aktami sprawy można zapoznać się w budynku UG w Dobrej (Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Granicznej 24a):
  • w poniedziałki w godz. 8:30 - 16:30
  • w środy i czwartki w godz. 7:00 - 15:00


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s