Reklama

 

Numer domu

Numerujmy nasze domy - apeluje UG Dobra


Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają bezwzględny obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Brak oznaczeń budynków bardzo  utrudnia pracę firmie odbierającej odpady komunalne - przypomina UG Dobra.

 

I tak np. pracownicy  firmy Jumar nie mogą zlokalizować nieruchomości, do której otrzymali zlecenie podstawienia pojemnika.

Odpowiednie oznakowanie posesji przyczyni się również do usprawnienia i przyspieszenia działań prowadzonych przez służby dbające o nasze bezpieczeństwo (pogotowie, straż pożarna), gdzie czas odgrywa istotną rolę dla ratowania życia i zdrowia.

Kierownik WGOKiE


Info: UG Dobra

 

Reklama