Reklama r2m

 

Mierzyn, ul. Jagny - odprowadzenie wód opadowych do zbiorników retencyjnych

Mierzyn, ul. Jagny - odprowadzenie wód opadowych do zbiorników retencyjnych

24 sierpnia 2022 r. opublikowano Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie, podające do publicznej wiadomości, że wszczęto postępowanie administracyjne o wydanie pozwoleń wodnoprawnych dotyczących budowy trzech zbiorników retencyjno-infiltracyjnych i odprowadzenia wód opadowych z ul. Jagny do tych zbiorników.

Liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego zawiadomienia dokonuje się w formie publicznego obwieszczenia.  Strony mają 14 dni na wypowiedzenie się co do zebranych materiałów w tej sprawie.Info: UG Dobra

 

Reklama r6s