Reklama r2m

 

Mierzyn - stan ludności i liczba uczniów na koniec 2023 r.

Mierzyn - stan ludności i liczba uczniów na koniec 2023 r.


To już 5-ty rok, gdy cyklicznie przekazuję zaktualizowane podstawowe informacje o ludności Mierzyna: ile osób zamieszkuje, ile jest zameldowanych, ilu uczniów uczęszcza do PSP Mierzyn, a także do Mierzyńskich przedszkoli.

Co zmieniło się w ciągu ostatniego roku? Jakie są aktualne liczby jeśli chodzi o ludność Mierzyna? Przedstawiamy dzięki informacjom uzyskanym z UG Dobra.

Także o szacunkowej liczbie określającej 'mieszkających' w Mierzynie.Na koniec 2023 r. w Mierzynie było zameldowanych 8 997 osób z czego 4 714 to kobiety (52,4%), a 4 283 to mężczyźni (47,6%).

Liczba mieszkańców określona na podstawie deklaracji "śmieciowych" (a więc włączając zameldowanych) wynosi ponad 10 555 i jest wyższa o 387 osób w stosunku do informacji sprzed roku, ale nadal niższa od podawanej w za 2021 r. (12 180).

Niestety, liczba mieszkających nie jest dokładna i staje się z roku na rok coraz mniej wiarygodną. Liczba "10555" podana przez UG Dobra jest obarczona błędem (zaniżona) ze względu na to, że od 2021 roku właściciele nieruchomości nie mają obowiązku podawania w deklaracjach "śmieciowych" liczby osób mieszkających, a co więcej - zarządy nieruchomości wielolokalowych nie podają liczby mieszkańców w ogóle.

Niemniej wydaje się, że podana za rok 2021 liczba 12,2 tys. mieszkających jest już i tak zaniżoną w stosunku do obecnej populacji Mierzyna.

 

Liczba uczniów w PSP Mierzyn wynosi 910, w przedszkolach Nr 1 i Nr 2 - odpowiednio: 225 i 91 dzieci.

Zameldowani mieszkańcy Mierzyna stanowią na 2023-12-31 ok. 35,1% ludności Gminy Dobra (25 643 zameldowanych osób) - czyli kolejny rok mocno ponad 1/3.

 

Jak wygląda zmiana w stosunku do lat poprzednich? Najlepiej zajrzeć do menu "Mierzyn" / "O Mierzynie" - prosta tabela przejrzyście ukazuje wartości i ich zmiany na przestrzeni ostatnich lat.

Przez rok 2022 przybyły w Mierzynie 275 osoby zameldowane, a przez ostatni - 2023 r. przybyło nam 228 osób.

Informacje liczbowe na stronie głównej portalu oraz w sekcji "O Mierzynie" - zostały zaktualizowane.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak
Źródło: UG Dobra

 

Reklama r6s