Reklama r2m

 

Informacja - wirus

Koronawirus - obsługa interesantów w jednostkach UG Dobra


Kilka dni temu - 20 sierpnia - informowaliśmy, że budynek główny UG Dobra został wyłączony z bezpośredniej obsługi interesantów i objęty nadzorem sanitarnym. UG Dobra przekazał wówczas, że pozostałe wydziały Urzędu przyjmują interesantów z zachowaniem reżimu sanitarnego określonego w Zarządzeniu Wójta Gminy Dobra nr 15/2020 z 2020-08-14.

W Zarządzeniu tym określono m.in. obowiązki interesantów. Jeśli wybierasz się osobiście do UG Dobra - koniecznie zapoznaj się z obowiązującymi zasadami.

 

Interesanci UG Dobra zobowiązani są do:

  • noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy
  • dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu
  • zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie
  • ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie
  • ograniczenia rozmów (także przez telefony komórkowe) w trakcie przebywania w obiekcie
  • stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie

Ponadto prowadzona jest lista osób przebywających w urzędzie w danym dniu, która zostaje zniszczona po 30 dniach.

Zarządzenie określa także zasady sanitarne dla pracowników UG Dobra, a pełna jego treść jest dostępna pod adresem: https://bip.dobraszczecinska.pl/strony/14891.dhtml 


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s