Reklama r2m

 

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacje Lokalnej Strategii Rozwoju


UG Dobra informuje, że Lokalna Grupa Działania Dobre Gminy, która jest stowarzyszeniem partnerskim 4 gmin Powiatu Polickiego przygotowuje się do startu w konkursie na wybór LGD do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2023 - 2027.

Realizacja LSR będzie finansowana z dwóch funduszy - Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz Europejskiego Funduszu Społecznego +.

W ramach tych środków będą możliwe inwestycje w ramach małej infrastruktury, wyposażenie świetlic, pracowni, organizacja imprez integracyjnych, rajdów pieszych, czy rowerowych, szkolenia dla bezrobotnych i biernych zawodowo, dofinansowanie przedsiębiorstw.

 

O dofinansowanie będą mogły się starać m.in. stowarzyszenia, przedsiębiorcy, gminy członkowskie.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć pod linkiem: https://prow.wzp.pl/wiadomosci/wiadomosci/prow-2014-2020/wiadomosc-dnia/zarzad-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-oglasza-konkurs-na-wybor-strategii-rozwoju-lokalnego 

Żeby wystartować w konkursie Stowarzyszenie opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju, w której zdiagnozowano problemy i potencjał terenu oraz sformułowano cele, które będą realizowane po wyborze LGD.

Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z pierwszymi rozdziałami strategii i zgłaszanie ewentualnych uwag lub propozycji za pomocą formularza kontaktowego.

Strategia oraz formularz znajdą Państwo pod linkiem: http://www.lgddobregminy.pl/index.php/2023/05/04/konkurs-na-wybor-lokalnej-grupy-dzialania-do-realizacji-lokalnej-strategii-rozwoju 


Tekst: UG Dobra
Grafika: ilustracyjna

 

Reklama r6s