Reklama r2m

 

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Dobra

Konserwacja urządzeń melioracji wodnych w Gminie Dobra


W dniu 2 stycznia 2023 r. otwarto oferty w sprawie zadania pn. „Wykonanie robót polegających na obsłudze i konserwacji urządzeń melioracji wodnych oraz wykonaniu robót remontowych urządzeń wodno-melioracyjnych utrzymywanych przez Gminę Dobra”.

Złożono dwie oferty przy czym niższa oferta wpłynęła od firmy: Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych Ryszard Łukasik, ul. Kolonistów 12, 71-806. Szczecin. Obecnie trwa ocena złożonych ofert.

 

Wszystkie informację dotyczące przetargu znajdują się pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska/public/postepowanie?postepowanie=39531581

           

Postępowanie w sprawie zamówienia publicznego swoim zakresem obejmowało przeprowadzenie w 2023 r. konserwacji 18 rowów melioracyjnych o łącznej długości prawie 23 km.  Są to główne rowy będące w zarządzie Gminy, zlokalizowane w miejscowościach: Mierzyn, Bezrzecze, Wołczkowo, Dobra, Buk, Dołuje, Łęgi, Lubieszyn, Kościno, Grzepnica, Redlica. Przeprowadzana konserwacja będzie polegała między innymi na:

  • wykoszeniu skarp rowów z wygrabieniem
  • wycinaniu porostu z krzaków gęstych
  • usuwaniu namułu z dna cieków
  • oczyszczeniu przepustów umiejscowionych na rowach
  • usuwaniu zatorów - gałęzi konarów powalonych drzew, tam bobrowych
  • oczyszczaniu studzienek drenarskich z namułu
  • ręcznym czyszczeniu kanałów kołowych sieci zewnętrznych.

 

Czynności te mają na celu zapewnienie sprawnego przepływu wód w przedmiotowych ciekach, które na terenie naszej gminy pełnią ważną funkcję w odprowadzaniu nadmiaru wód z terenów przyległych. Dzięki temu zabezpieczamy naszych mieszkańców przed zalaniem zarówno wodami gruntowymi jak i zapewniamy sprawny odbiór wód deszczowych podczas nawalnych opadów deszczu.

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski


 

Od Redakcji:

Uzupełniając - konserwacja dotyczy następujących odcinków rowów:

Rów melioracyjny w Grzepnicy część dz. nr 14 (300 m)
Rów melioracyjny w Bezrzeczu, ul. Nowowiejska (110 m)
Dobra, rów melioracyjny, ul. Sportowa (1610 m)
Rów melioracyjny w Buku – wzdłuż ścieżki rowerowej 1360 m
Rów melioracyjny Bezrzecze, ul. Starowiejska – Drozdowa-Wronia (1045m)
Rów melioracyjny w Redlicy dz. nr 7 (350 m)
Rów melioracyjny Lubieszyn -Targowisko ZAN – Dołuje (1210 m)
Rów melioracyjny odwadniający drogę Dobra-Buk (1350 m)
Rów melioracyjny, Bezrzecze – ul. Parkowa (Wodociągi) (247m)
Rów melioracyjny - Łęgi ul. Zachodnia (915 m)
Rów melioracyjny Dołuje (2330 m)
Rów melioracyjny Wołczkowo, rów od Cmentarza (ul. Lipowa) do ul. Zimowej (1070m)
Rów melioracyjny - Mierzyn, ul. Tytusa – Wiejska (833m)
Rów melioracyjny - Wołczkowo -ul Gruszkowa – Słoneczna (290 m)
Rów melioracyjny w Kościnie (735 m)
Rów melioracyjny  - Dobra -Łęgi ( od ujścia do małej Gunicy do m. Płochocin, droga płyty jomb) (2900 m)
Rów melioracyjny - Wołczkowo, od ul. Lipowej do Strugi Wołczkowskiej wraz z dopływem bocznym (2590m)
Rów melioracyjny Dobra , ul. Dereszowa (3115 m)


Teskt: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s