Reklama r2m

 

Kolorowa i Mierzyńska - budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika

Kolorowa i Mierzyńska - budowa kanalizacji deszczowej i zbiornika


W tym roku informowaliśmy już dwukrotnie o budowie odprowadzenia wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska w Mierzynie wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

W lipcu podpisana została umowa na roboty budowlane, a teraz UG Dobra przekazał krótki opis inwestycji.

 

Gmina Dobra otrzymała dofinansowanie w wysokości 4.999.999,00 zł z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych NR 01/2021/7225/PolskiLad dla zadania pn. "Budowa odprowadzenie wód deszczowych z rejonu ulic Kolorowa i Mierzyńska wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie".

W dniu 19 lipca 2022 r. została podpisana umowa na roboty budowlane. Wykonawcą prac jest firma: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur.

Zakres inwestycji:

  • budowa kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i przepompownią wód deszczowych,
  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, zasilaniem przepompowni i drogą dojazdową do zbiornika oraz
  • przebudowa istniejącej nawierzchni ul. Kolorowej w Mierzynie wraz z likwidacją kolizji,

Termin realizacji 12 m-cy od podpisania umowy.

Wartość umowy: 9 689 499,64 zł brutto

Kierownik WKI
Tomasz Kakowski


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s