Reklama r2m

 

Koło Gospodyń Wiejskich Mierzynianki

Koło Gospodyń Wiejskich z Mierzyna reprezentuje nasze województwo!


Koło Gospodyń Wiejskich "Mierzynianki" zostało zwycięzcą etapu wojewódzkiego konkursu o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP i będzie reprezentowało województwo zachodniopomorskie w dalszym etapie!

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Został zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP i objęty Jej Honorowym Patronatem.

 

Celem Konkursu jest ukazanie działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym, jak również prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie działań prospołecznych i aktywizujących a także kultywowania i utrwalania tradycji regionalnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Etap wojewódzki został właśnie zakończony zakwalifikowaniem 16 Kół reprezentujących każde z 16 województw.

Zwycięzcą etapu wojewódzkiego dla woj. zachodniopomorskiego zostało Koło Gospodyń Wiejskich z Mierzyna i będzie ono reprezentowało nasze województwo w etapie ogólnopolskim.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie działa pod przewodnictwem Pani Ewy Głowackiej - Radnej Gminy Dobra - i skupia 33 osoby, działając aktywnie na naszym terenie.

Finał Konkursu, którego tematem przewodnim będą regionalne zwyczaje oraz obrzędy ślubne i weselne, odbędzie się 19 czerwca br. w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” im. Tadeusza Sygietyńskiego w Otrębusach.

Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki!


Info: Koło Gospodyń Wiejskich w Mierzynie - https://www.facebook.com/Mierzynianki , strona Prezydenta RP - https://www.prezydent.pl

 

Reklama r6s