Reklama r2m

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna w ul. Wędrownej - wynik postępowania


Na początku sierpnia informowaliśmy o zapytaniu ofertowym na roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Wędrownej.

Opublikowane wyniki postępowania pokazują szokującą rozbieżność cenową ofert...

 

Przypomnijmy: w ciągu 8 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy wykonawca ma zrealizować prace na działkach 268/1 i 339 (Mierzyn3) oraz 39/6 (Stobno - gm. Kołbaskowo) obejmujące budowę odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 17m w systemie rur i kształtek PCV o śr. 0,2m oraz przywrócenie do stanu pierwotnego drogi. Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres 36 miesięcy.

Jedynym kryterium oceny ofert była cena.
To proste kryterium często stosowane jako jedyne przy zamówieniach usług przez podmioty publiczne. Często jednak to kryterium niewystarczające i niemiarodajne w kontekście oceny ofert.

W tym przypadku być może prosty zakres prac nie wymagał stosowania innych kryteriów, ale właśnie prosty zakres prac powinien dać zbliżone ceny ofert.  Tymczasem na dwie złożone oferty - ta wyższa cenowo była niemal trzykrotnie droższa!

Pierwsza oferta (wygrana) opiewała na kwotę ok. 8,6 tys. zł, a druga - na kwotę ok. 24,4 tys. zł

Nie jestem specjalistą od prac budowlanych i ich kosztorysowania, ale chyba można mocno zdziwić się i zastanawiać - jak można położyć 17m rur za ok. 8,6 tys. zł , a jak za 24,4 tys. zł...


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s