Reklama r2m

 

Informacja o rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Dobra - potwierdzanie

Informacja o rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Dobra - potwierdzanie


UG Dobra informuje, że w środę, 13 marca 2024 r., opublikowane zostały listy dzieci z wynikami kwalifikacji w naborze do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025.

Uwaga! Do 15 marca 2024 r. (piątek), do godz. 14:00 należy złożyć pisemne oświadczenie, będące potwierdzeniem woli przyjęcia dziecka do zakwalifikowanej placówki.

Niezłożenie takiego oświadczenia oznacza rezygnację z miejsca w zakwalifikowanej placówce!

 

Przypominamy harmonogram czynności dla rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego:

l.p. czynności rekrutacyjne postępowanie rekrutacyjne postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły/przedszkola/punktu przedszkolnego
20.02-04.03.2024
do godz. 14:00
20-21.08.2024
do godz. 14:00
2. Weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną do 12.03.2024 do 26.08.2024
3. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 13.03.2024
do godz. 14:00
27.08.2024
do godz. 14:00
4. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia (pisemne oświadczenie) do 15.03.2024
do godz. 14:00
do 29.08.2024
do godz. 14:00
5. Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 18.03.2024
do godz. 14:00
30.08.2024
do godz. 14:00

 

 Jak podaje UG Dobra:

"Wszystkie dzieci, które brały udział w naborze, a nie zostaną przyjęte do wybranych placówek wychowania przedszkolnego, będą miały zapewnione miejsce w innym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej albo punkcie przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej.

Taki obowiązek wynika z art. 31 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.), zgodnie z którym Wójt Gminy Dobra wskazuje dzieciom nieprzyjętym miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego."

 

Wzór potwierdzenia woli dostępny jest na stronie UG Dobra: https://dobraszczecinska.pl/site/images/pdf/2024/03/POTWIERDZENIE_WOLI_PRZYJCIA_DZIECKA_DO_PRZEDSZKOLA.pdf


Info: UG Dobra
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s