Reklama r2m

 

Przedszkola

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do przedszkoli w Mierzynie


Wójt Gminy Dobra opublikowała informacje dla rodziców dzieci przyjętych do Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.

Wójt zwraca się z prośbą o wsparcie przez rodziców i opiekunów organizacji pracy przedszkoli w tym trudnym okresie.

 

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do Zespołu Przedszkoli w Mierzynie


Szanowni Państwo!!!
 

Z uwagi na obostrzenia wynikające z epidemii Covid 19 z przykrością informuję, że nie możemy zorganizować „Dni adaptacyjnych” w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, w skład którego wchodzą Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie oraz Przedszkole Publiczne Nr 2 w Mierzynie, do których zakwalifikowało się Państwa dziecko.

Jest to czas trudny dla nas wszystkich, dlatego współpraca i zrozumienie trudności wynikających z warunków obiektywnych, na które nie mamy wpływu, pomogą nam przetrwać ten trudny okres.

Nie zapominajmy, że my dorośli jesteśmy odpowiedzialni za spokój i bezpieczeństwo najmłodszych, których musimy chronić i nie narażać na niepotrzebny stres.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą i apelem, abyście wsparli organizację pracy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie w pierwszych dniach jego działalności. Proszę o:

  1. rzetelne i pilne wypełnienie przesłanych e-mail dokumentów;
  2. potraktowanie „Okresu adaptacyjnego” jako skróconego czasu pobytu dziecka w placówce w pierwszych dniach września;
  3. ustalenie stałych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z placówki i przestrzeganie podjętych ustaleń. (W obecnej sytuacji służy to zabezpieczeniu Państwa i Waszych dzieci przed kolejkami wejścia do Przedszkola Publicznego Nr 1 w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25 oraz Przedszkola Publicznego Nr 2 w Mierzynie, przy ul. Weleckiej 30). W holu i szatni może znajdować się ograniczona liczba osób. Zasady te będą ściśle przestrzegane ze względu na obowiązujące przepisy i bezpieczeństwo nas wszystkich).


Informacje ważne dla Państwa zamieszczane będą na:

  • stronie internetowej Gminy Dobra www.dobraszczecinska.pl  w aktualnościach oraz zakładce szkolnictwo,
  • stronie internetowej Publicznej Szkoły Podstawowe im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie www.pspmierzyn.pl


Jednocześnie informujemy, że z każdym Rodzicem/Prawnym opiekunem skontaktujemy się w celu przekazania najważniejszych dokumentów drogą e-mail.


Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera


Info: PSP Mierzyn - http://pspmierzyn.pl

 

Reklama r6s