Reklama r2m

 

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami w Gminie Dobra po 1 lipca


Od 1 lipca 2020r. miały wejść w życie poważne zmiany zawarte w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Pojawiły się wątpliwości wśród mieszkańców, co zmienia się u nas po 1 lipca, dlatego poprosiłem o wyjaśnienie UG Dobra.

Przypominamy - na portalu Mierzyn znajdziecie w menu Informator -> Odpady komunalne i selektywne:

  • aktualne informacje o segregowaniu odpadów w Gminie Dobra
  • aktualne informacje o odpadach specjalnych i ich zbiórkach - dla Gminy Dobra
  • informacje o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Dobra
  • aktualny podział ulic i ulotki tras odbioru odpadów dla Mierzyna
  • kalendarz odbioru odpadów komunalnych i selektywnych dla Mierzyna
  • dla zarejestrowanych użytkowników portalu - kalendarz także dla GoogleCalendar

 

Nowelizacje przepisów od 1 lipca miały dotyczyć ogólnie ujmując zmian w organizacji gospodarowania odpadami komunalnymi (sposób podziału na frakcje, kontroli przestrzegania obowiązku segregacji odpadów) oraz zobowiązywały gminy do dostosowania swoich regulaminów czystości i porządku do wprowadzanych regulacji.

 

Okazało się, że termin ten (1 lipca 2020r.) został przesunięty tzw."ustawą COVIDową" (z 2020-05-14) na 31 grudnia 2020 r.  Wyjaśnień odnośnie naszego gruntu lokalnego udzieliła Kierownik Wydziału ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji w UG Dobra.

Na terenie naszej gminy zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi nie będą wprowadzone już teraz, po 1 lipca.
Trwają prace nad wdrożeniem nowych rozwiązań prawnych w naszej gminie i są one przedmiotem dyskusji w Radzie Gminy. Propozycje zmian to pakiet 7 uchwał, które po wypracowaniu i przyjęciu rozwiązań weszłyby w życie od 1 stycznia 2021r.

Sposób segregacji odpadów komunalnych także nie ulega obecnie zmianie. 
Władze gminy mają obecnie jedynie dążyć do pozyskania odpadów "lepszej jakości" zwłaszcza w odniesieniu do papieru i tektury oraz odpadów BIO. Odpady z niebieskiego worka (papier) nie mogą być zamoczone ani zabrudzone, odpady BIO nie mogą być zgniłe czy spleśniałe a odpady kuchenne nie mogą trafiać do pojemnika na resztki po segregacji (odpady zmieszane).


Zgodnie z nowymi ulotkami udostępnionymi mieszkańcom oraz na stronie UG Dobra wszystko to co nie mieści się w 4 podstawowych frakcjach segregowanych (czyli resztki po segregacji) umieszczamy w pojemniku na odpady zmieszane (koszu).


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

 

Reklama r6s