Reklama r2m

 

Przedszkole - jadalnia

Gmina Dobra - wyniki przetargu na żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach


Pod koniec lutego Gmina Dobra ogłosiła przetarg na dostawę posiłków do szkół podstawowych i przedszkoli.

Otwarcie ofert nastąpiło 16 marca 2023, a dzisiaj ogłoszono wyniki przetargu.

Złożone oferty cenowo bardzo mocno odbiegały od kwot przeznaczonych na realizację zamówienia - oferty były w większości przypadków ponad 2 razy niższe niż planowany przez gminę koszt.

 

Zamówienie zostało podzielone na części, a jego realizacja ma rozpocząć się już 01 kwietnia 2023 r. i trwać do końca wakacji 2023.

O przetargu i szczegółowych wymaganiach dla posiłków pisaliśmy w artykule: Gmina Dobra - przetarg na żywienie dzieci w przedszkolach i szkołach

Zamówienie dotyczy placówek:

1) Część I:
a) Zespół Przedszkoli w Mierzynie - Przedszkole Publiczne Nr 1, ul. Kolorowa 25
b) Zespół Przedszkoli w Mierzynie - Przedszkole Publiczne Nr 2, ul. Welecka 30

2) Część II:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie
b) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Dołujach, ul. Daniela 18 wraz z drugą lokalizacją budynku ul. Żubrza 5

3) Część III:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bezrzeczu
b) Punkt przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu, ul. Koralowa 61B/17-61C/16

4) Część IV:
a) Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego w Dobrej
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzędzinach

 

W przetargu złożono następujące oferty (kwoty brutto w złotych zaokrąglone do pełnego złotego):

  część I część II część III część IV
kwota przeznaczona przez gminę: 890 000 900 000 900 000 900 000
oferta: ZUH Magdalena Michniewicz/Szczecin 706 509 343 204 386 575 352 208
oferta: SPU Spółdzielnia Socjalna/Kostrzyn 442 222 389 637 407 895 414 792
oferta: Edu Alicja Kurek/Szczecin 327 088 313 850 356 100 312 943
oferta: J.B. PARTNERS Anna Topa/Szczecin  --- 392 979  ---  ---
oferta: Catering "U Kasi"/Grzędzice  --- 364 824  ---  ---
oferta: Restauracja Głębokie/Szczecin  ---  ---  --- 478 588


Oferty odrzucone (oznaczone kolorem czerwonym) nie zostały uwzględnione, ponieważ złożone dokumenty zostały w tych przypadkach podpisane za pomocą podpisu zaufanego, a nie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Oferty odrzucone z powodu rażąco niskiej ceny oznaczono żółtym tłem komórki.

Oferty nieodrzucone, które uzyskały w każdej części najwyższą liczbę punktów oznaczono kolorem niebieskim.

 

Więcej szczegółów - w opisie zamówienia: https://portal.smartpzp.pl/dobraszczecinska/public/postepowanie?postepowanie=42816536


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: ilustracyjne

 

Reklama r6s