Reklama r2m

 

Gmina Dobra - utrzymanie kanalizacji deszczowej - wykonawca i zakres prac

Gmina Dobra - utrzymanie kanalizacji deszczowej - wykonawca i zakres prac


Ten dziwnie przebiegający przetarg zakończył się i tydzień temu opublikowano wynik postępowania, a dzisiaj postępowanie przetargowe formalnie zostało zakończone.

Przedstawiamy informację - kto wygrał, za jaką kwotę i jakie prace ma w zakresie zadania.

Zaskoczeni?  W temacie kanalizacji deszczowej może coś jeszcze się pojawić wkrótce...

 

W drugim postępowaniu złożona została tylko jedna oferta, przez firmę "Poldek Polikowscy sp.j." z Dobrej, ze stawką godzinową 184,50PLN, a więc niższą (tym samym bardziej konkurencyjną) od oferty wygrywającej w poprzednim postępowaniu.

Kwota całkowitej wartości oferty wynosi 254 610PLN i jest niższa niż kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania (w tym postępowaniu - 278 647,20PLN).

26 stycznia opublikowano informację, że firma Poldek wygrywa to postępowanie i w roku 2022 to ona będzie wykonywać zadanie "Eksploatacja i utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Dobra".

 

Wykonawca ma zapewnić zdolność do całodobowej kontroli elementów kanalizacji w przypadkach szczególnych (zagrożenie bezpieczeństwa, miejsca szczególnie narażone na niedrożność, w okresie ponadnormatywnych opadów deszczu). Wykonawca ma pozostawać w stanie gotowości w trybie 24/7 i przystąpić do usuwania awarii w ciągu 30 minut od zgłoszenia.

Przewiduje się, że Wykonawca poświęci średnio 109 roboczogodzin miesięczne na te prace.

 

Przedstawiamy dokładny zakres prac dla Wykonawcy z opisu zamówienia, abyśmy wiedzieli, czego można oczekiwać. Albo czego nie ujęto w wykazie.

 1. Czyszczenie głównych kolektorów deszczowych sieci o długości 64 323,25 mb, zakres średnic rurociągów od Ø60 do Ø1400,
 2. Czyszczenie studzienek wpustów ulicznych,
 3. Sprawdzenie i udrażnianie przykanalików,
 4. Sprawdzenie i czyszczenie studzienek rewizyjnych,
 5. Udrażnianie wpustów w okresie zimowym,
 6. Konserwacja, ponoszenie kosztów zakupu energii elektrycznej oraz utrzymanie w stałej gotowości przepompowni wód deszczowych przy ulicach: Grafitowej w Mierzynie, Sportowej w Dobrej oraz Koralowej w Bezrzeczu,
 7. Przeprowadzanie przeglądów rozdzielni sterowniczej, naprawianie armatury tłocznej w pompowniach wody deszczowej,
 8. Czyszczenie separatorów dwa razy w roku,
 9. Eksploatowanie oraz konserwacja i utrzymanie w należytym stanie zbiorników retencyjnych wody deszczowej w miejscowości Dobra dz. nr 1024/146, w miejscowości Bezrzecze dz.nr 1/32 i dz.nr 66/25 oraz w miejscowości Skarbimierzyce dz. nr 36/1 w tym sześciokrotne koszenie tj. od maja do października,
 10. Wykonanie m.in. dwa razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających zgodnie z § 21 ust 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do zbiorników, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz prowadzenie kart eksploatacji urządzeń oczyszczających,
 11. Odpompowywanie rozlewisk wody z ulic i dróg przy pomocy wozu asenizacyjnego,
 12. Wykonywanie remontów (sytuacje awaryjne) kanalizacji, wskazanych przez Zamawiającego i obejmujących:
  a/ regulację wpustu ulicznego z uzupełnieniem nawierzchni do 4m²,
  b/ wymianę włazu typu:
  -lekkiego,
  - ciężkiego,
 13. Uzupełnienie pokrywy włazu typu:
  a/ lekkiego,
  b/ciężkiego,
 14. Wymiana wpustu ulicznego,
  a/wymianę studzienki wpustu ulicznego:
  - bez wymiany wpustu z rusztem,
  - z wymianą wpustu z rusztem,
 15. Regulacja (wysokościowa) włazu studzienki rewizyjnej,
 16. Wymiana odcinka kanału burzowego o długości do 5m, następujących średnic: Ø 60, Ø 100, Ø 110, Ø 200, Ø 300, Ø 400, Ø 500, Ø 600, Ø 800, Ø 1000, Ø 1200, Ø 1400,
  Ø 1600,
  a/ z naprawą nawierzchni,
  b/ bez naprawy nawierzchni,
 17. Wymiana przykanalika wpustu ulicznego do kolektora o długości do 5 mb z naprawą nawierzchni ,
 18. Wymiana przykanalika wpustu ulicznego do kolektora o długości do 5 mb bez naprawy nawierzchni ,
 19. Wymiana kręgów betonowych o średnicy Ø 800, Ø 1000, Ø 1200 w studniach rewizyjnych.

Info: UG Dobra

 

Reklama r6s