Reklama r2m

 

Lampa solarna

Gmina Dobra - oświetlenie z odnawialnych źródeł energii


W Gminie Dobra pojawiają się nowe lampy solarne. To efekt przetargu, o którym pisaliśmy już dwukrotnie - w kontekście także próby oświetlania dróg prywatnych, kontrowersji związanymi z wyborem lamp i ich testów.

Możemy teraz podzielić się nowymi informacjami - także z UG Dobra i od dostawcy lamp - i pokazać koszty…

 

Jednak próbowano oświetlić drogi prywatne…

UG Dobra początkowo unikał jak mógł jednoznacznej i prostej odpowiedzi, czy przetarg nazwany "Oświetlenie dróg gminnych (…)" miał w pierwszej wersji oświetlać także ulice prywatne.

"Na dzień udzielenia odpowiedzi" nie było w nim już ulic prywatnych - zniknęły z przetargu, zmniejszając jego zakres o … połowę. Z 66 lamp zostało do instalacji 33.

Po zapytaniu wprost o ulice, które "zniknęły" w drugiej wersji przetargu, a które w artykule "Gmina Dobra - zamieszanie w przetargu na lampy solarne" oznaczyłem jako "najprawdopodobniej prywatne" - UG przyznał, że faktycznie: te ulice to drogi prywatne.

Poszedłem więc dalej i zapytałem, na jakiej podstawie środki publiczne miały być inwestowane w prywatną infrastrukturę. Odpowiedź sprowadzała się w zasadzie do ogólnikowego ujęcia, że planowanie i finansowanie oświetlenia jest jednym z zadań własnych gminy, od którego gmina nie może odstąpić. Natomiast szereg dylematów prawnych oraz brak jednoznaczności w obowiązujących przepisach był przyczyną ustalenia, że do realizacji oświetlenia ulicznego będą jednak brane wyłącznie ulice i place stanowiące mienie komunalne.

Odpowiedź nieco wymijająca, bo nie wyjaśniała podstawy prawnej oświetlania dróg prywatnych, ale ogólnikami łatwiej było chyba wybrnąć w odpowiedzi.

To, które lampy zniknęły z pierwszej wersji przetargu (czyli na drogach prywatnych) można zobaczyć na mapie Gminy Dobra w tym portalu - menu: Gmina -> Mapa Gminy Dobra, klikając na "Lampy solarne - przetarg z 2020-11-20". Lampy te oznaczono kolorem czerwonym.

 

 

Ile mogło kosztować gminę oświetlenie dróg prywatnych

Kwota, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację tego zamówienia przed modyfikacją SIWZ (dla 66 lamp) to ok. 890 tys. zł. brutto.
Kwota, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na realizację tego zamówienia po zmianie (33 lampy) to 280 tys. zł. brutto.

Uśredniając (przy założeniu, że każda z lamp jest tego samego typu) - przy pierwszej wersji przetargu mieliśmy koszt 1 lampy na poziomie 13 484 zł brutto, a przy drugiej wersji (ostatecznej) - 8 484 zł brutto.

Widać ciekawą zależność: wydawać by się mogło, że przy większej liczbie lamp cena za 1 sztukę powinna być niższa. Tymczasem w pierwotnej wersji przetargu (gdy miało być 66 lamp i ulice prywatne)  przewidziano koszt 1 lampy o 5000 zł wyższy

 

Ile mogło więc kosztować oświetlenie ulic prywatnych? W zależności od tego, którą cenę jednostkową lampy weźmiemy pod uwagę - od ok. 280 tys. zł brutto do ok. 445 tys. zł brutto.

Kwota raczej nie była mała… 

Być może ta nadwyżka została ujęta do wykorzystania na podobny cel - w zmienionym 9 marca planie zamówień publicznych na 2021 r. pojawiła się nowa pozycja: "Budowa oświetlenia w Gminie Dobra oraz wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Mierzynie" na kwotę 160 tys. zł netto (blisko 197 tys. zł brutto).

 

 

Dostawca lamp i ich jakość - co na to Solumen

Pojawiły się sygnały, że jakość lamp dostarczanych przez firmę Solumen (firma, która dostarczyła do testów lampy w 2020r.) jest krótko mówiąc zła. Spotkałem się z głosami skrajnymi, że to "kiepska chińszczyzna".

Osobiście uważam, że ten stereotyp dawno powinien iść w zapomnienie. A co do jakości lamp, to brak oczekiwanego sposobu działania (np. długość świecenia) nie musi oznaczać złej jakości, ale raczej typ (model) lampy źle dobrany do warunków jej pracy. Aby faktycznie ocenić jakość produktu, należałoby zmierzyć i porównać parametry techniczne działającej lampy z jej danymi katalogowymi. Natomiast bezpośrednim wskaźnikiem oczekiwanej jakości produktu zwykle jest gwarancja udzielana przez dostawcę, który w okresie gwarancyjnym odpowiada za działanie lampy.

O same lampy najprościej było zapytać dostawcę, co też uczyniłem pod koniec grudnia 2020 r. Pytałem o dane katalogowe, ceny, faktycznego producenta lamp, gwarancję, serwis pogwarancyjny, sposób gwarantowania jakości poszczególnych elementów lampy zespolonej (diody LED, czujnik ruchu, akumulator).

Uzyskałem bardzo życzliwą odpowiedź z zaproszeniem do osobistego zweryfikowania działalności firmy. Niestety - korespondencja ta nie zawierała konkretnych odpowiedzi na postawione pytania. Ponowienie pytań o kilka niewyjaśnionych kwestii pozostało jednak tym razem bez odzewu.

Firma Solumen w zależności od potrzeb zamawiającego może modyfikować poszczególne elementy składające się na całość lampy. Ze względu na tajemnicę handlową nie ujawni jednak, kto jest producentem elementów lamp. Wiadomo jedynie, że są to firmy zagraniczne.

Tematyka gwarancji czy serwisu jest każdorazowo ustalana z zamawiającym i ujęta w umowie. W Gminie Dobra umowa zawarta 8 lutego 2021r. z firmą Solumen przewiduje wykonanie oświetlenia do 15 marca 2021 r. Okres gwarancji ustalony został na 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego robót.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady w użytych materiałach i urządzeniach, jak i za wadliwe wykonanie prac oraz za powstałe szkody wynikające ze wspomnianych wad. Na usunięcie wad dostawca ma 14 dni od dnia powiadomienia go o wadzie.

Z referencji dostępnych na stronie WWW firmy Solumen nie można wyciągnąć wniosków co do oceny jakości lamp przez ich użytkowników. Referencje zawierają jedynie oceny dotyczące samego montażu lamp.

Ze strony WWW nie można dowiedzieć się jakie są pełne dane katalogowe lamp ani ceny. Odpowiedź uzyskana od firmy Solumen odsyłała w zakresie cen do strony internetowej, jednak tam odnalazłem tylko informację, że… ceny są ustalane indywidualnie po konsultacji z klientem. Co do danych katalogowych - to znacznie więcej informacji uzyskałem z UG Dobra w lipcu 2020 r.

 

 

Jaki może być koszt oświetlenia?

Jak wspomniałem - informacji o cenach lamp (nawet w wersji podstawowej) nie uzyskałem ani od firmy Solumen, ani ze strony WWW tej firmy.  Spróbowałem "złożyć cenowo" taką pojedynczą lampę.  Przyznaję, że nie prowadziłem zbyt długich poszukiwań wariantów podzespołów i dostawców. Chodziło raczej o znalezienie podzespołów o jak najwyższej zgodności z SIWZ i określenie przybliżonej kwoty uruchomienia takiej lampy.

Podane niżej kwoty są "brutto".

  • Z obserwacji najbliższych instalacji wynika, że stawiane są lampy S-08R. Udało się znaleźć firmę w Łodzi, która oferuje takie lampy w cenie 5 240 zł.
  • Słup aluminiowy o wysokości 6m i grubości ścianki 4mm to koszt ok. 984 zł.
  • Prefabrykowany fundament o wymiarach zgodnych z SIWZ - 221 zł.
  • Dodatkowy panel solarny (SIWZ zakładał panel elastyczny, zastosowane są panele płaskie) 30W - koszt ok. 150-205 zł.
  • Doliczmy do takiego zestawu dodatki (typu taśma uziemiająca, śrubki, podkładki, ewentualnie jakiś łącznik) - za ok. 180 zł.

Otrzymujemy koszt materiałów rzędu 6 820 zł przy cenie detalicznej. Dla zakupu hurtowego przyjmijmy rabat 10% i mamy koszt jednej lampy na poziomie 6 140 zł.

Firma Solumen zobowiązała się do montażu 33 lamp za kwotę 216 tys. zł, co oznacza koszt uruchomienia (materiały+robocizna) 1 lampy na poziomie 6 545 zł.

Jak widać różnica pomiędzy ofertą Solumen a oszacowanym kosztem lampy jest nieduża - ok. 400 zł i w tej kwocie mieści się robocizna oraz nieuwzględnione przeze mnie inne materiały i koszty. Należy też pamiętać, że znaleziona przeze mnie lampa S-08R może różnić się w specyfikacji technicznej od lampy tego samego typu dostarczonej w przetargu.

Oferta Solumen nie wydaje się więc wygórowana. Jedyną niewiadomą pozostaje (i zapewne ze względu na tajemnicę handlową - pozostanie) faktyczny koszt lampy, jaki powstaje po stronie dostawcy.

Tym bardziej może zastanawiać, dlaczego przy większej liczbie lamp ich koszt jednostkowy został w UG aż tak zawyżony - o niemal 60%!

 

Lampy, które mam okazję obserwować nieopodal mojego domu jak na razie świecą, a o ich działaniu - w następnym artykule z tego cyklu.


 

 

Reklama r6s