Reklama r2m

 

Odpady komunalne

Gmina Dobra: Odpady zmieszane - czyli czego nie możemy wysegregować


Od 1 lipca 2017r. obowiązuje Jednolity System Segregacji Odpadów (JSSO) obowiązujący na terenie całego kraju. Oznacza to, że od tego czasu odpady komunalne zbierane są w podziale na cztery główne frakcje tj. papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, BIO plus odpady zmieszane (resztki po segregacji).

Odpady zmieszane to grupa śmieci, z której nie odzyska się już surowców wtórnych. Odpady tego typu powinno umieszczać się w pojemniku z napisem „odpady zmieszane” o kolorystyce innej niż kolory zarezerwowane do gromadzenia określonych frakcji odpadów.

Wrzuca się do nich takie rzeczy, jak: resztki kuchenne pochodzenia zwierzęcego, olej po smażeniu, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów, paragony, zbite naczynia szklane oraz porcelanowe, zużyte pieluchy, artykuły higieniczne (wkładki, zużyte ręczniki i chusteczki), żwirek z kuwety, wystudzony popiół czy odchody zwierząt.

Do odpadów zmieszanych zalicza się też  styropian opakowaniowy, plastikowe bądź papierowe opakowania zabrudzone tłuszczem lub z resztkami niewykorzystanej żywności, mokry papier, etykiety, które odkleiły się od słoików czy butelek lub pergamin po pieczeniu.

Bezwzględnie zakazuje się wyrzucania tam zużytych baterii i akumulatorów, odpadów budowlanych, niewykorzystanych albo przeterminowanych leków oraz odpadów medycznych, odpadów wielkogabarytowych, starych opon, zużytych świetlówek oraz opakowań po preparatach do ochrony roślin.  
Należy pamiętać, że gruz i odpady budowlane, sprzęt RTV oraz urządzenia gospodarstwa domowego należy oddawać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w m. Dobra przy ulicy Zwierzynieckiej 4.

Aby uniknąć wątpliwości, gdzie dane pozostałości zaklasyfikować Gmina Dobra zachęca do pobrania oraz korzystania z aplikacji BLISKO. Aplikacja pomaga mieszkańcom  w prawidłowej  segregacji odpadów, informuje na bieżąco o harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, przypomina o zbliżającym się terminie uiszczenia opłaty za odbiór odpadów i wszelkich informacji i komunikatów przesyłanych do mieszkańców przez urząd gminy.

Pamiętajmy, że skuteczny recykling powinien być wspólną sprawą wszystkich mieszkańców.

Kierownik WGOKiE

Anna Budzyńska


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s