Reklama

 

Odpady zielone

Gmina Dobra - nie będzie podstawianych kontenerów na bioodpady


UG Dobra poinformował, że od bieżącego roku nie będzie podstawianych na terenie Gminy Dobra kontenerów na bioodpady pochodzące z terenów zielonych.

Przyczyną jest wyrzucanie do takich kontenerów innych odpadów oraz wrzucanie do kontenerów odpadów z firm świadczących usługi pielęgnacji terenów zielonych, także ze Szczecina.

 

Komunikat UG Dobra:

 

W związku z pytaniami mieszkańców w sprawie podstawiania kontenerów na odpady zielone, uprzejmie informuję, że w tym zakresie od 2021 r. wprowadzono nowe rozwiązania.

Zrezygnowano z podstawiania kontenerów na bioodpady pochodzące z terenów zielonych w okresie wiosenno-jesiennym.

Dotychczasowa praktyka wskazywała na liczne przypadki wyrzucania do tych kontenerów innych odpadów, co prowadzi do uznania, że odpady w takim kontenerze są odpadami zmieszanymi, a więc ich odbiór jest droższy. Także ujawniano liczne przypadki wrzucania takich odpadów przez firmy świadczące usługi pielęgnacji ogrodów, w tym także z terenu Szczecina. Takie działania powodują zwiększone koszty odbioru odpadów z kontenerów, a tym samym wpływają na całość kosztów systemu.

W zamian zdecydowano się na odbiór bioodpadów raz  w tygodniu w okresie kwiecień - listopad a w pozostałym okresie raz na 2 tygodnie spod nieruchomości. Ewentualnie w pojedynczych przypadkach właściciel nieruchomości mający nadmiar bioodpadów, w szczególności trawy może je oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

UWAGA
Przypominam, że ta usługa nie dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie wszystkich bioodpadów w przydomowych kompostownikach i otrzymali ulgę w opłacie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z terenu ich nieruchomości nie będą odbierane żadne bioodpady.

Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama