Reklama r2m

 

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie

Dyrektor Zespołu Przedszkoli w Mierzynie


W dniu 01.09.2020 r. zarządzeniem Nr 115/2020 Wójta Gminy Dobra z dnia 31.08.2020 r. - Wójt Teresa Dera powierzyła stanowisko dyrektora Zespołu Przedszkoli w Mierzynie Pani Beacie Kropidłowskiej.

Dyrektor B. Kropidłowska poprowadzi Zespół Przedszkoli - w tym nową, dużą placówkę przedszkolną na ponad 200 dzieci - w trudnym okresie pandemii.

 

Nowa dyrektor z tym samym dniem wręczy pracownikom umowy o pracę.

 


Info, foto: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s