Reklama r2m

 

Budowa drogi

Budowa ul. Elżbiety - ogłoszenie przetargu


Nieco ponad pół roku temu pisaliśmy o pracach przygotowawczych nad ogłoszeniem przetargu na budowę ul. Elżbiety.

We wtorek - 2020-10-20 - taki przetarg został ogłoszony.

 

W ramach tego zadania ma zostać wykonana rozbudowa i przebudowa drogi gminnej - ul. Elżbiety - z przebudową skrzyżowania z ul. Welecką (w ciągu drogi krajowej nr 10) i z ul. Topolową.

Ponadto mają zostać przebudowane lub wybudowane wszystkie zjazdy oraz sieć wodociągowa i elektroenergetyczna (w tym linia oświetleniowa). Przebudowana ma być również sieć gazowa i wybudowana sieć kanalizacji deszczowej.

 

Oferty można składać do 2020-11-06 do godz. 11:00. Ocenie ofert podlegają cena i okres gwarancji na wykonane prace.

Prace mają być zakończone najpóźniej do 2021-06-30.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s