Reklama r2m

 

Budowa drogi

Budowa odcinków dróg w ul. Piotra i ul. Mierzyńskiej - przetargi


W drugiej połowie lutego 2020 r. ogłoszone zostały przez UG Dobra 2 przetargi:

  • na przebudowę ul. Piotra wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • na budowę ul. Mierzyńskiej (od ul. Milenijnej do skrzyżowania z ul. Okulickiego).

Termin składania ofert na te przetargi mija odpowiednio 9 i 10 marca 2020r.

 

W przypadku ul. Piotra inwestycja obejmuje budowę odcinka ul. Piotra "sięgacz" na działce 59/18 wraz z oświetleniem (3 lampy na słupach 7m). Nawierzchnia ma zostać wykonana z kostki betonowej szarej.
Wartość brutto inwestycji - ponad 104 tys. zł.

W przypadku ul. Mierzyńskiej inwestycja dotyczy budowy drogi z kostki brukowej betonowej oraz progów zwalniających.
Wartość brutto inwestycji - ponad 292 tys. zł.

Przetargi zostały ogłoszone zgodnie z planem zamówień publicznych na rok 2020.

Termin zakończenia obydwu inwestycji - najpóźniej do 2020-06-30.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s