Reklama r2m

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa


Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zeusa. Z dokumentacji wynika, że inwestycja obejmie odcinek ul. Zeusa od ul. Lubieszyńskiej do ul. Prostej, a także odcinki ulic: Wenus, Izydy, Orfeusza, Seleny.

Wykonawcą prac jest firma ERBUD z Gryfina. Koszt inwestycji: niemal 402 tys. zł brutto, a termin zakończenia - 2020-04-30.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanałów sanitarnych wraz z przykanalikami do obsługi poszczególnych działek wzdłuż ulic Zeusa, Wenus, Izydy, Orfeusza oraz Seleny.

W zakres I Etapu inwestycji wchodzi:

  • budowa kanałów sanitarnych wraz z przykanalikami do granic poszczególnych posesji usytuowanych wzdłuż ulicy Zeusa na odcinku od ul. Amaltei do ul.Lubieszyńskiej
  • przebudowa po trasie istniejącego kanału sanitarnego w ulicy Lubieszyńskiej.
  • przełożenie istniejących kabli elektroenergetycznych,
  • odtworzenie nawierzchni.

Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s