Reklama r2m

 

Budowa kanalizacji sanitarnej

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul.: Zgodna, Tytusa, Kokosowa, Ozdobna


UG Dobra informuje, iż wykonawca budowy kanalizacji sanitarnej - ul.: Zgodna, Tytusa, Kokosowa, Ozdobna - zakończył roboty związane z ułożeniem kanalizacji wzdłuż ul. Ozdobnej i do dnia 2020-04-07 (wtorek) przewiduje zakończyć roboty na ul. Tytusa w zakresie odcinka od ul. Zgodnej do ul. Ozdobnej.

Następny etap realizacji inwestycji to roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kokosowej, które wykonawca przewiduje rozpocząć po 2020-04-07.

 

Roboty rozpoczną się od posesji nr 19 przy ul Kokosowej i będą kontynuowane w kierunku ul. Lubieszyńskiej.
Roboty prowadzone będą na odcinku z nawierzchnią z płyt drogowych, a projekt organizacji ruchu przewiduje etapowe wyłączenia z ruchu poszczególnych odcinków roboczych.
Mieszkańcom zostanie zapewniony dojazd do posesji.

Wykonawca zobowiązany jest do odtwarzania tymczasowego odcinków wyłączonych z ruchu celem zapewnienia przejezdności. W wyniku prowadzonych robót ułożona zostanie grawitacyjna sieć kanalizacyjna z rur PVC wraz z przykanalikami do granic działek.

Prace w tym etapie potrwają do połowy maja 2020 r., a zakończenie całości realizacji tej inwestycji powinno nastąpić do końca lipca 2020r.

 

UG Dobra przeprasza za utrudnienia w obszarze prowadzonej inwestycji, a właścicieli posesji zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji prosi o wyrozumiałość dla uciążliwości powstałych w procesie budowlanym.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s