Reklama r2m

 

Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie

Budowa kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym w Mierzynie


Gmina Dobra pod koniec 2021 roku ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Topolowej i Wykopaliskowej do ul. Spółdzielców wraz ze zbiornikiem retencyjnym i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym, w ramach zadania inwestycyjnego: "Budowa zbiornika retencyjnego na byłej oczyszczalni ścieków w Mierzynie".

Planowany zakres robót:

  • budowa kanalizacji deszczowa,
  • przebudowy kolidujących odcinków kanalizacji sanitarnej,
  • budowy zbiornika retencyjnego,
  • budowy drogi dojazdowej do zbiornika wraz z drogami pomocniczymi,
  • wykonania ogrodzenia zbiornika,
  • wycinka zieleni na terenie zbiornika,
  • wykonanie nasadzeń zastępczych wraz z pielęgnacją przez okres 36 m-cy,
  • rozbiórka istniejących elementów oczyszczalni ścieków,
  • odtworzenie nawierzchni.

Na ww. postępowanie wpłynęły 4 ofert. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: MUSING BUD Sp. z o.o, Sp. j. Wartość umowy: 15 570 570,00 zł brutto, termin realizacji: 24.07.2023 r.

 

W dniu 04.04.2022 r. został przekazany plac budowy. Obecnie Wykonawca przystąpił do budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Spółdzielców w Mierzynie.

 

W zakres robót wchodzi:
- budowa zbiornika retencyjnego ZB14
- budowa rowów w dnie zbiornika,
- budowa wlotów kanalizacji deszczowej do zbiornika,
- budowa wylotu ze zbiornika,
- budowa drenażu.


Info i foto w artykule: UG Dobra

 

Reklama r6s