Reklama r2m

 

Budowa drogi - w ul. Zgodnej w Mierzynie - przekazanie placu budowy

Budowa drogi - w ul. Zgodnej w Mierzynie - przekazanie placu budowy


Gmina Dobra przekazała plac budowy firmie MDB Sp. z o.o. ul. Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin, wykonawcy odcinka drogi w ul. Zgodnej w Mierzynie od ul. Grafitowej do ul Komercyjnej.

Roboty obejmą budowę ponad 700m nawierzchni asfaltowej drogi wraz z chodnikiem jednostronnym i potrwają do 2022-10-16.

 

W ramach prac jest także budowa i przebudowa infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, a także przebudowa kabla elektroenergetycznego, kabla telekomunikacyjnego oraz przestawienie istniejących słupów solarnych do nowej lokalizacji.

Koszt robót wynosi 6 679 997,16 zł.

Na realizację tego projektu Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie inwestycji na kwotę 3 224 048,97 zł.

 

Kierownik WKI

Tomasz Kakowski


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s