Reklama r2m

 

Budowa drogi

Budowa drogi ul. Morenowa wraz z infrastrukturą


Przygotowywana jest realizacja zadania "Budowa drogi ul. Morenowa w Mierzynie wraz z infrastrukturą", chociaż jej rozpoczęcia nie należy spodziewać się wcześniej niż w połowie 2021 r.

W ramach tego zadania wykonano koncepcję budowy kanalizacji sanitarnej w poszczególnych wariantach, a inwestycja objąć ma także wykonanie kanalizacji deszczowej i budowę nawierzchni docelowej.

We wrześniu 2019 r. trwała analiza wariantów wykonania projektu sieci oraz rozmowy z właścicielami w sprawie przejścia przez tereny prywatne.

W lutym 2020 r. zlecono wykonanie projektu drogi wraz z kanalizacją sanitarną i deszczową (Biuro INBUD s.c. ze Szczecina). Termin wykonania: 2020-12-20. Koszt projektu: 150 tys. zł. brutto.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s