Reklama r2m

 

Budowa drogi gminnej przy ul. Spółdzielców (garaże)

Budowa drogi gminnej przy ul. Spółdzielców (garaże)


Nawet do początku stycznia 2022 r. mogą potrwać prace przy przebudowie odcinka ulicy Spółdzielców (od nr 10 do 17 - garaże) wraz z odwodnieniem i usunięciem kolizji sieciowych.

Gmina Dobra podpisała 2021-08-06 umowę na realizację tej inwestycji, a wykonawca ma na to 5 miesięcy.

 

W zakres inwestycji o wartości ok. 402 tys. zł brutto wchodzi m.in.:

  • przebudowa drogi wraz z budową nowej nawierzchni
  • budowa kanalizacji deszczowej Ø0,30m
  • budowa kanalizacji deszczowej w zakresie średnic Ø0,50-0,30m
  • budowa przykanalików kanalizacji deszczowej do wpustów deszczowych
  • budowa układu podczyszczania wód opadowych
  • przebudowa istniejącej sieci wodociągowej
  • przebudowa kabla elektroenergetycznego
  • tymczasowy demontaż słupów oświetleniowych.

 

12 sierpnia Gmina Dobra przekazała wykonawcy teren i plac budowy. Należy liczyć się utrudnieniami w komunikacji drogowej w tym obszarze, dlatego też mieszkańcy proszeni są o wyrozumiałość. 

Plan orientacyjny miejsca inwestycji:


Info: UG Dobra
Mapa: UG Dobra na bazie https://dobraszczecinska.e-mapa.net

 

Reklama r6s