Reklama r2m

 

Budowa drogi - część ul. Zgodnej - wraz z infrastrukturą

Budowa drogi - część ul. Zgodnej - wraz z infrastrukturą


UG Dobra ogłosił przetarg na budowę drogi w części ul. Zgodnej w Mierzynie - wraz z infrastrukturą.

Zadanie obejmuje prace na odcinku ponad 700m - od skrzyżowania z ul. Długą dochodząc niemal do skrzyżowania z ul. Wspólną.

Termin składania ofert upływa 22 listopada, a czas realizacji zamówienia określono na 10 miesięcy.

 

W zakres inwestycji o wartości ok. 6,8 mln zł netto wchodzi m.in.:

  • przebudowa odcinka ulicy Zgodnej w Mierzynie (droga gminna nr 190262), zlokalizowanej na działce nr 308 dr, obr. Mierzyn 1, obejmująca zakres o łącznej długości 705,50m, istniejącej jezdni do szerokości 5,0 m wraz z budową jednostronnego chodnika,
  • budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi,
  • budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
  • budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
  • budowa wodociągu z przyłączami,
  • wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzęń zastępczych,
  • przebudowa kabla elektroenergetycznego, kabla telekomunikacyjnego oraz przestawienia istniejących słupów solarnych do nowej lokalizacji.

 

W ramach wspomnianej wycinki drzew mają zostać usunięte 22 drzewa i 80 m2 krzewów. Nasadzenia zastępcze stanowiące kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy mają być wykonane w Redlicy.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s