Reklama r2m

 

Budowa drogi - część ul. Zgodnej - utrudnienia w ruchu

Budowa drogi - część ul. Zgodnej - utrudnienia w ruchu


UG Dobra wyłonił w przetargu wykonawcę na budowę drogi w części ul. Zgodnej w Mierzynie - wraz z infrastrukturą.

O tej inwestycji pisaliśmy także niedawno w kontekście "dziwnego" podejścia do wycinki 22 drzew i nasadzeń zastępczych.

W związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji nastąpią utrudnienia w  ru­chu. UG Dobra prosi o zacho­wanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót.

 

Wybrano wykonawcę inwestycji, firma MDB Sp. z o.o. ul. Waleriana Łukasińskiego 9, 71-254 Szczecin za cenę 6,68 mln zł. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni drogi oraz sieci w ul. Zgodnej w Mierzynie (bez uwzględnienia części dotyczącej ul. Komercyjnej i Rusałki):

  • przebudowa odcinka ulicy Zgodnej w Mierzynie (droga gminna nr 190262), zlokalizowanej na działce nr 308 dr, obr. Mierzyn 1, obejmująca zakres o łącznej długości 705,50 m, istniejącej jezdni do szerokości 5,0 m wraz z budową jednostronnego chodnika,
  • budowa i przebudowa zjazdów indywidualnych, publicznych oraz skrzyżowań z drogami publicznymi i wewnętrznymi,
  • budowa kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
  • budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,
  • budowa wodociągu z przyłączami,
  • wycinka drzew wraz z wykonaniem nasadzeń zastępczych,
  • przebudowa kabla elektroenergetycznego, kabla telekomunikacyjnego oraz przestawienia istniejących słupów solarnych do nowej lokalizacji.

 

O tej inwestycji pisaliśmy także w kontekście "dziwnego" podejścia do wycinki 22 drzew i nasadzeń zastępczych - Wytną 22 drzewa w Mierzynie - zastępcze posadzą… w Redlicy


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s