Reklama r2m

 

Budowa chodnika

Budowa chodnika w ul. Zeusa - opracowanie dokumentacji


Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Zeusa zostało zlecone kilka miesięcy temu i miało zostać wykonane do 2020-01-20 za kwotę nieco ponad 65 tys. zł brutto.

W ramach tego zadania na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubieszyńską do do istniejącego chodnika przy osiedlu pod Lipami (a więc praktycznie cała długość ul. Zeusa) ma być zbudowany chodnik z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem.

Uwzględnione mają być wszelkie zjazdy oraz wymagana organizacja ruchu.

UG Dobra informował pod koniec stycznia 2020 r., że termin przygotowania dokumentacji został przedłużony do 2020-04-30. Powodem są wyniki analizy wykonanej przez projektanta, z której wynika, iż warunki gruntowe nie pozwolą na przyjęcie zwiększonego odpływu wody z powierzchni utwardzonych, a ukształtowanie terenu i istniejące uzbrojenie nie pozwala na wykonanie rowów odwadniających.

Dlatego też projektant ma rozważyć inne możliwe realizacje bezpiecznego odprowadzenia wód deszczowych.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s