Reklama r2m

 

Budowa chodnika w ciągu ul. Topolowej

Budowa chodnika - ul. Topolowa - przygotowanie zapytania ofertowego


W listopadzie 2019 r. informowaliśmy, że Starosta Policki na wniosek Wójta Gminy Dobra wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "rozbudowa drogi polegająca na budowie chodnika w ciągu ul. Topolowej w Mierzynie od strony ul. Łukasińskiego". [Budowa chodnika w ciągu ul. Topolowej]

Jak informuje UG Dobra w dniu 2020-02-03 - w wyznaczonym terminie Projektant przedłożyła kompletną dokumentację projektową dotyczącą tego zadania.

Uzyskano Decyzję Nr 5/2019 z dnia 2019-12-13 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i obecnie trwają prace nad przygotowaniem zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy realizacji robót budowlanych dla wykonania zadania.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s