Reklama r2m

 

Budowa chodnika na części ulicy Zeusa w Mierzynie

Budowa chodnika na części ulicy Zeusa w Mierzynie


UG Dobra ogłosił przetarg na przebudowę części ulicy Zeusa w Mierzynie, polegającą na budowie chodnika wzdłuż istniejącego pasa ruchu wraz z przebudową infrastruktury sieci oświetlenia ulicznego kolidującej z budową chodnika.

Zadanie obejmuje prace na odcinku ok. 620m - od skrzyżowania z ul. Lubieszyńską dochodząc do skrzyżowania z ul. Afrodyty.

Chodnik ma być wykonany z kostki betonowej szarej typu cegła. Od skrzyżowania z ul. Lubieszyńską do skrzyżowania z ul. Temidy w kierunku na południe zaprojektowano 1,5m chodnik po stronie wschodniej (odsunięty od jezdni pasem zieleni szer. min. 1,0 m).

W ciągu chodnika zaprojektowano skrzyżowania z ulicami: Posejdona, Herkulesa, Temidy oraz 16 zjazdów do posesji.

Termin składania ofert upływa 2022-01-31, a czas realizacji zamówienia określono na 10 miesięcy. Orientacyjna wartość zamówienia - 700tys. zł netto.


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s