Reklama r2m

 

Bezpieczeństwo uczniów PSP Mierzyn - ruch Starosty Polickiego

Bezpieczeństwo uczniów PSP Mierzyn - ruch Starosty Polickiego


Konsekwentnie powracający temat budzący emocje głównie wśród rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Mierzynie, położonej przy ruchliwej i niebezpiecznej drodze powiatowej.

Konsekwentnie temat porusza także Radna Powiatu Polickiego - A.Rejczyk-Matysiak - co zaowocowało w końcu deklaracją Starosty Polickiego.

Na razie to deklaracja spotkania, ale zawsze jakiś krok naprzód.

 

O tym problemie pisaliśmy już kilka razy - w artykułach:

Droga do szkoły - niebezpieczna droga powiatowa

Droga powiatowa do szkoły - pojawiło się oznakowanie na jezdni

PSP Mierzyn i ul. Kolorowa - progi zwalniające

Bezpieczeństwo uczniów PSP Mierzyn - Starosta problemu nie widzi

 

Po odpowiedzi Starosty Polickiego (opisanej w ostatnim z artykułów) Radna Powiatu Polickiego - A.Rejczyk-Matysiak - kolejny raz zwróciła się do Starosty o poprawę bezpieczeństwa na tej drodze. Ponowiła wniosek o montaż progów zwalniających na wysokości PSP Mierzyn, jak i barierek wzdłuż chodnika w kierunku ul. Weleckiej.

Jak zauważyła A.Rejczyk-Matysiak - w poprawie bezpieczeństwa nie chodzi o czekanie na wypadek potwierdzający problem, ale właśnie o zapobiegnięcie takim wypadkom w sytuacji dużego ryzyka w tej okolicy.
Radna zwróciła także uwagę Staroście na jego niestosowną odpowiedź odnośnie kolizji z października 2021 r. w pobliżu wjazdu do firmy Jumar.

W efekcie Starosta Policki w odpowiedzi z końca grudnia 2021 r. zadeklarował zorganizowania w drugiej połowie stycznia 2022 r. spotkania dla omówienia zgłaszanych propozycji.

Mamy nadzieję, że spotkanie nie będzie tylko formalnością mającą na celu potwierdzenie wcześniejszych opinii Starosty negujących potrzebę jakichkolwiek zmian w tej okolicy.


Info: BIP Starostwa Powiatowego w Policach

 

 

Reklama r6s