wójt

Titel Veröffentlichungsdatum
Obwieszczenie Wójta - sieć kanalizacji: Morenowa, Marcepanowa 04. September 2020
Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa - Herkulesa 07. März 2022
Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa - Milenijna/Rolnicza 14. Februar 2022
Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa w ciągu ul. Rolniczej 03. August 2021
Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa w rejonie ul. Rolniczej 08. April 2021
Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa w ul. Kolorowej 01. August 2020
Obwieszczenie Wójta - sieć wodociągowa w ul. Kolorowej 23. August 2020
Obwieszczenie Wójta - skrzyżowanie Tytusa i Lubieszyńskiej - decyzja 26. Oktober 2021
Obwieszczenie Wójta - skrzyżowanie Tytusa i Lubieszyńskiej - decyzja 22. Dezember 2021
Obwieszczenie Wójta - skrzyżowanie Tytusa i Lubieszyńskiej - zmiana 06. Dezember 2021
Obwieszczenie Wójta - skrzyżowanie ul. Lubieszyńskiej i Tytusa 16. September 2021
Obwieszczenie Wójta - stacja telefonii komórkówej przy ul. Grafitowej 09. April 2021
Obwieszczenie Wójta - stacja telefonii komórkówej przy ul. Grafitowej 12. Mai 2021
Obwieszczenie Wójta - stacja telefonii komórkówej przy ul. Grafitowej 01. Juni 2021
Obwieszczenie Wójta - stacja telefonii komórkówej przy ul. Grafitowej 30. Juli 2021
Obwieszczenie Wójta - teren na cele rekreacyjne w Mierzynie 17. März 2023
Obwieszczenie Wójta - teren na cele rekreacyjne w Mierzynie - wydanie decyzji 07. Mai 2023
Obwieszczenie Wójta - terminy polowań zbiorowych w obwodzie łowieckim 121 02. Dezember 2023
Obwieszczenie Wójta - uwagi i wnioski do inwestycji: budynek handlowo-usługowy 03. Dezember 2022
Obwieszczenie Wójta - wodociąg ul. Rolnicza 17. Januar 2020
Obwieszczenie Wójta - wydana decyzja środowiskowa - rozbudowa DGS 30. Juni 2020
Obwieszczenie Wójta - wydanie decyzji dotyczącej sieci gazowej - ul. Rolnicza 11. Juli 2020
Obwieszczenie Wójta - zapoznanie z materiałem (zaburzenie stosunków wodnych) 30. Oktober 2021
Obwieszczenie Wójta - zbieranie odpadów w Skarbimierzycach 13. Juni 2021
Obwieszczenie Wójta - zmiana decyzji dotyczącej kanalizacji deszczowej - Kolorowa 27. Oktober 2021