decyzja

Titel Veröffentlichungsdatum
Obwieszczenie Wójta - decyzja dla inwestycji: przepompownia ścieków 17. März 2024
Wójt wydała decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji Demant w Mierzynie 10. Oktober 2022