Przewodnik wyborczy po Gminie Dobra - cz. 6: kandydaci na urząd Wójta Gminy

Przewodnik wyborczy po Gminie Dobra - cz. 6: kandydaci na urząd Wójta Gminy


To osoby oczywiście już wszystkim znane. Ale przewodnik wyborczy nie może o nich nie wspomnieć.

Kandydatów na urząd Wójta Gminy Dobra jest pięcioro. Prezentujemy ich oraz informacje: w jaki sposób ustalany jest wybór wójta oraz limit na kampanię wyborczą kandydata.

 

Gminna Komisja Wyborcza w Dobrej Szczecińskiej oficjalnym obwieszczeniem z 12 marca 2024 r. poinformowała o zarejestrowanych kandydatach na wójta. Te 5 kandydatur to:

 1. KITLAS Waldemar, lat 56, wykształcenie wyższe, zam. Bezrzecze
  zgłoszony przez: KWW KITLAS - DOBRA PLATFORMA, nie należy do partii politycznej

 2. KOZIOŁ Bogusław Jacek, ;lat 53, wykształcenie wyższe, zam. Dobra
  zgłoszony przez: KWW BOGUSŁAW KOZIOŁ - AKTYWNI DLA GMINY DOBRA, nie należy do partii politycznej

 3. NAPIWODZKA Joanna, lat 42, wykształcenie wyższe, zam. Mierzyn
  zgłoszony przez: KKW KOALICJA OBYWATELSKA, członek partii politycznej: Platforma Obywatelska RP

 4. ŚLIWIŃSKI Grzegorz, lat 51, wykształcenie wyższe, zam. Mierzyn
  zgłoszony przez: KWW GRZEGORZ ŚLIWIŃSKI KOALICJA SAMORZĄDOWA, nie należy do partii politycznej

 5. ZAGRODZKA Magdalena, lat 48, wykształcenie wyższe, zam. Mierzyn
  zgłoszona przez: KWW MAGDALENA ZAGRODZKA, nie należy do partii politycznej

 

Jak widać aż troje kandydatów mieszka w Mierzynie.

 

Kto może ubiegać się o urząd wójta?

„(...) obywatel polski mający prawo wybierania w tych wyborach, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat, z tym że kandydat nie musi stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje” [art. 11 §1 pkt 6 Kodeksu Wyborczego - KW]

„Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie.” [art. 472 § 1 KW].

„Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować do rady powiatu i do sejmiku województwa. Kandydat na wójta może kandydować do rady gminy tylko na obszarze gminy, w której kandyduje na wójta. [art. 472 § 2KW]

 

Ile kandydat na wójta może wydać na kampanię wyborczą?

Limit kosztów w gminach liczących do 500 tys. mieszkańców jest równy iloczynowi: liczba mieszkańców x 0,60 zł. [art. 476 § 4 KW]

W Gminie Dobra będzie to kwota nieco ponad 15,5 tys. zł.

 

Który kandydat wygrywa wybór na wójta?

Ten, który w głosowaniu otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. [art. 473 § 1 KW].

Jeśli żaden z kandydatów nie otrzyma takiej liczby głosów - 14-go dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się ponowne głosowanie (II tura).

W drugiej turze wybieramy spośród tych dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.
Jeśli okazałoby się, że będzie ich więcej niż dwóch - to o wyborze dwójki kandydatów decydują głosy oddane w obwodach głosowania, a w ostateczności - losowanie przeprowadzane przez gminną komisję wyborczą. [art. 473 § 3 KW]. 

W drugiej turze o zwycięstwie decyduje większość głosów ważnych, bez konieczności przekroczenia progu połowy głosów.


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak