Dzień Sołtysa

Zebranie wyborcze - wybór Sołtysa Bezrzecza


W poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r., w Bezrzeczu odbędzie się zebranie wyborcze, którego głównym celem jest wybór Sołtysa Bezrzecza.

Ta duża miejscowość naszej gminy pozostaje bez Sołtysa od czerwca 2020 r., gdy piastujący tę funkcję T.Czubara złożył rezygnację w proteście wobec polityki władz Gminy Dobra i działań ówczesnego Zastępcy Wójta.

Ogłoszenie o wyborach Sołtysa Bezrzecza opublikowano 11 kwietnia - tak się jakoś złożyło, że to 10 dni po tym, jak Radny P.Malinowski dopytywał w interpelacji, dlaczego Bezrzecze drugi rok pozostaje bez Sołtysa...

 

Interpelacja Radnego P.Malinowskiego z 31 marca była w istocie pytaniem, kiedy Wójt Gminy Dobra zamierza zwołać Zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa Bezrzecza. Według Radnego tłumaczenie się trwającą pandemią koronawirusa nie ma, a nawet nie miało racji bytu, ponieważ Rada Ministrów ostatnio zniosła większość obostrzeń wynikających z pandemii, a nawet przed ich zniesieniem wybory Sołtysów odbywały się w takich gminach jak Nawojowa czy Piaseczno.

Radny P.Malinowski odpowiedzi na swoją interpelację jeszcze nie otrzymał, ale 10 dni po jej skierowaniu do UG Dobra - Wójt ogłosiła wybory Sołtysa Bezrzecza.

Odbędą się one w poniedziałek, 25 kwietnia 2022 r. o godz. 18:00 w sali gimnastycznej publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Górnej 3 w Bezrzeczu.


Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania - 25 kwietnia 2022 r. 18:30, następnie przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad).
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór przewodniczącego zebrania.
  5. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa.
  6. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
  7. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
  8. Ogłoszenie wyników wyborów.
  9. Wolne wnioski.

 Mieszkańcy Sołectwa uprawnieni do głosowania muszą zabrać ze sobą dowody osobiste.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później - to jest o godz. 18:, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).


Info: UG Dobra