Zebranie mieszkańców sołectwa Wołczkowo

Zebranie mieszkańców sołectwa Wołczkowo

 

[uwaga - zmiana terminu na 2022-10-25!]

W czwartek, 13 października 2022 r., w Wołczkowie odbędzie się zebranie mieszkańców sołectwa Wołczkowo.

Zebranie zaplanowano w Klubie przy ul. Lipowej - w I terminie o godz. 18:00, a w przypadku braku quorum - zebranie rozpocznie się o godz. 18:30 niezależnie od liczby obecnych.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku zebrania.
  3. Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania.
  4. Sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej.
  5. Prezentacja zrealizowanych i planowanych inwestycji na terenie gminy.
  6. Czyste powietrze- informacje dotyczące programu.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie zebrania.

Info: UG Dobra