Reklama r2m

 

Zmiany w planie miejscowym dla Mierzyna - udostępnione przez UG

Zmiany w planie miejscowym dla Mierzyna - udostępnione przez UG


Tydzień temu informowaliśmy o obwieszczeniach Wójta Gminy Dobra o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Mierzyn 1 i Mierzyn 3, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dzisiaj te dokumenty zostały opublikowane, a my przypominamy: w przyszłym tygodniu odbędzie się dyskusja publiczna nad zmianami: 12 lipca (dla Mierzyn 1) i 13 lipca (dla Mierzyn 3).

 

Zmiany dotyczą działek zlokalizowanych przy ul. Przyrodniczej (Mierzyn 1) oraz przy ul. Rolniczej (Mierzyn 3 - obszar ulic Kolorowa/Rolnicza/Milenijna). Obydwie zmiany dotyczą ustalenia przeznaczenia obszaru pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obsługą komunikacyjną.

Plany dla obu obszarów będą wyłożone do wglądu w dniach od 04 lipca do 01 sierpnia 2022 r. w siedzibie UG Dobra, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Warunków Zabudowy, ul. Graniczna 24a w Dobrej:

  • w poniedziałek: w godz. 8:30-16:30
  • od wtorku do piątku: w godz. 7:00-15:00

 

Projekty planów są udostępnione także na stronie internetowej BIP UG Dobra:

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach rozwiązaniami odbędzie się w GCKiB w Dobrej (ul. Graniczna 31):

  • 12 lipca 2022 r. o godz. 12:00 - dla obszaru Mierzyn 1
  • 13 lipca 2022 r. o godz. 12:00 - dla obszaru Mierzyn 3

Info: UG Dobra

 

Reklama r6s