Reklama r2m

 

Edukacja zdalna

"Zdalna Szkoła" w Gminie Dobra - 8 laptopów dla PSP Mierzyn


Projekt realizowany przez Gminę Dobra ze wsparciem funduszy unijnych ma eliminować różnice w dostępie do szybkiego internetu i wspierać edukację w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach projektu grantowego "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" Gmina uzyskała prawie 80 tys. zł dofinansowania.

 

Zostanie ono przeznaczone na zakup 29 szt. laptopów z oprogramowaniem dla szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra.

8 laptopów trafi do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

Pozostałe laptopy trafią do innych placówek w naszej gminie:

  • 8 szt. do Bezrzecza
  • 6 szt. do Dobrej
  • 4 szt. do Dołuj
  • 3 szt. do Rzędzin

Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s