Reklama r2m

 

Koronawirus - wakacje

Wakacyjny wypoczynek dzieci w 2021 r. - wytyczne GIS, MZ i MEN

 

Główny Inspektor Sanitarny wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia przygotowały wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w roku 2021.

Uznano, że sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na organizowanie wakacyjnego wypoczynku dzieci w tym roku, ale przy uwzględnieniu ograniczeń sanitarnych.

Szczegóły oraz link do dokumentu z pełnym opisem zasad - poniżej.

 

Wytyczne opierają się o podstawy zasad higieny oraz zasady organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.

Do najważniejszych można zaliczyć:

  • w jednym pokoju lub namiocie są uczestnicy z tej samej grupy, przy czym na 1 osobę zakwaterowaną w jednym pokoju lub namiocie musi przypadać co najmniej 3,5 m2 powierzchni noclegowej;

  • pomiędzy turnusami obiekt wypoczynkowy powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, blatów, włączników;

  • dozowniki ze środkiem do dezynfekcji rąk powinny być w widocznym miejscu przy wejściach do budynku oraz do pomieszczeń wspólnie użytkowanych;

  • organizacja wyżywienia powinna zapewniać zachowanie dystansu pomiędzy uczestnikami - jeśli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć
    uczestnicy jednej grupy. Zaleca się zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dezynfekować blaty stołów i poręcze krzeseł;

  • grupa uczestników wypoczynku nie może przekraczać 15 osób (w przypadku dzieci do 10. roku życia oraz grupy mieszanej) i do 20 osób (dzieci powyżej 10. roku życia);

  • należy ograniczyć odwiedziny uczestników przez osoby z zewnątrz (rodziców, dziadków);

  • minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

 

Pełny opis zasad do pobrania:


Info: Serwis RP - www.gov.pl

 

Reklama r6s