Reklama r2m

 

Urząd Gminy Dobra

UG Dobra - informacja o procesie wyborczym


UG Dobra przekazał dzisiaj informację o procesie wyborczym, dotyczącą przegranego przez inicjatorów referendum procesu wytoczonego Wójt Gminie Dobra.

Proces odbywał się w trybie wyborczym, powód wnosił o przeproszenie i nakazanie sprostowanie wypowiedzi Wójt, w której określała zarzuty inicjatorów jako kłamstwa i manipulacje.

Poniżej - informacja UG Dobra w całości:

 

 

Inicjatorzy referendum przegrali
proces wyborczy z Wójt Gminy Dobra

 

Inicjatorzy referendum przegrali proces w trybie wyborczym, który sami wytoczyli Wójt Gminy Dobra. Wnosili oni o karę 10 tys. złotych, przeproszenie i nakazanie sprostowania wypowiedzi Wójt Teresy Dery, w której określiła zarzuty dotyczące m.in. naruszenia dyscypliny finansów, wykorzystania środków publicznych do celów prywatnych, braku kompetencji i narażania budżetu gminy na straty czy niegospodarność, za kłamstwa i manipulacje. Sąd po zapoznaniu się z dowodami przyznał rację Wójt Gminy Dobra i stwierdził, że wypowiedzi inicjatorów referendum nie są prawdziwe.


2 czerwca inicjatorzy referendum złożyli wniosek do sądu o zakazanie Wójt Gminy Dobra rozpowszechniania informacji o pomówieniach i manipulacji, których miał się dopuścić Komitet Referendalny Dobra Wybiera. Osoby odpowiedzialne za organizację referendum w gminie Dobra wnosiły też o nakazanie sprostowania informacji, przeproszenia, wpłacenia kwoty 5000 zł na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt i 5000 zł na rzecz wspomnianego komitetu.

 

Komitet Referendalny Dobra Wybiera wskazał we wniosku na dwie wypowiedzi Wójt Gminy Dobra:

"Przypomnę tylko, że osoby, które stoją za organizacją referendum w naszej gminie, zarzucały mi między innymi naruszenie dyscypliny finansów, wykorzystanie środków publicznych do celów prywatnych, brak kompetencji wójta i urzędników gminy, narażanie budżetu gminy na straty czy niegospodarność. To kłamstwa i pomówienia osób, których celem jest tak naprawdę przejęcie steru władzy w naszej gminie."

"Referendum popierają osoby, którym nie udało się wygrać w ostatnich wyborach samorządowy i w ten sposób próbują podważyć ich demokratycznych wynik. Ze spokojem wysłuchiwałam oskarżeń, pomówień, wyzwisk, obrzucania błotem i straszenia. Osoby, które stoją za organizacją referendum, zarzucały mi między innymi naruszenie dyscypliny finansów, wykorzystanie środków publicznych do celów prywatnych, brak kompetencji i narażanie budżetu gminy na straty czy niegospodarność. Dość tych kłamstw i manipulacji."

 

W czwartek, 4 czerwca odbyła się rozprawa sądowa w tej sprawie. Sąd rozpatrzył dowody obu stron, przyznał rację Wójt Gminy Dobra i stwierdził, że wypowiedzi inicjatorów referendum nie są prawdziwe.

"Sąd po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami uznał, że wypowiedzi inicjatorów referendum nie są prawdziwe, a ja miałam pełne prawo nazwać je kłamstwami. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy mi zaufali, a osoby, które jeszcze się wahały proszę o pozostanie w domach i nie branie udziału w tym referendum, które nie ma nic wspólnego z wyborami. W ten sposób najlepiej okażecie Państwo poparcie mojej dotychczasowej pracy na rzecz naszej gminy i jej efektów. W ciągu ostatnich kilkunastu lat z małej, wiejskiej gminy staliśmy się silną i prężną gminą, która jest stawiana jako wzór do naśladowania. Nie zmieniajmy tego. Przed nami nowe wyzwania, zadania i projekty do realizacji. Wierzę, że wspólnie osiągniemy wielkie rzeczy" - skomentowała wyrok Wójt Teresa Dera.


Sąd odrzucił wniosek inicjatorów referendum i zasądził od wnioskodawców zwrot kosztów postępowania.


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s