Reklama r2m

 

Symbole narodowe

Tożsamość narodowa - Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja

Kolejny już rok, tradycyjnie na początku maja, przypominamy o naszych symbolach narodowych.

W czasie majówki, czyli 3-ch kolejnych dni świątecznych, pamiętamy o ważnych datach: 1 maja - Święto Pracy, 2 maja - Dzień Flagi, 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Uczcijmy te święta podnosząc flagę (a nie "wieszając"). Zwróćmy jednak uwagę jak to zrobić prawidłowo.


Święto Pracy - 1 maja - Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. W PRL był dniem traktowanym od 1950 r. jako święto państwowe, kojarzone z władzami komunistycznymi, a przebieg uroczystości tego dnia był praktycznie obowiązkiem.

Dzień Flagi - 2 maja - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To "młode" polskie święto, obchodzone od 2004 r. Data wybrana nieprzypadkowo, z jednej strony wypełniająca "lukę" między świętami 1 i 3 maja, z drugiej strony - skłaniająca do refleksji o historii naszej Ojczyzny właśnie przez bliskość pozostałych dwóch świąt narodowych.

Święto Narodowe Trzeciego Maja - 3 maja - obchodzone w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w roku 1791. Ustanowione w Polsce w roku 1919, zakazane po II wojnie światowej przez ówczesne władze komunistyczne, przywrócone w roku 1990.

 

Z naszymi świętami narodowymi nierozerwalnie łączą się symbole naszej tożsamości narodowej: godło, barwy narodowe (flaga), hymn i konstytucja.

Obowiązująca w Polsce Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.

Poniżej zamieszczamy do pobrania tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych - w oryginalnym brzmieniu obwieszczonym w serwisie aktów prawnych Sejmu RP.

Konstytucja RP                                     Ustawa o godle, barwach, hymnie

 

Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest jest wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy.


Podnosimy flagę Rzeczypospolitej Polskiej


Flaga
państwowa to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie. W układzie poziomym u góry jest barwa biała, na dole - barwa czerwona. W układzie pionowym barwa biała jest po lewej stronie, a barwa czerwona po prawej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.


Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5:8.
Flagą państwową jest także flaga określona z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej.

Flagę państwową zaleca się podnosić lub umieszczać na budynkach mieszkalnych lub przed budynkami mieszkalnymi oraz na budynkach lub przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą z okazji świąt i rocznic państwowych oraz innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym.

 

Uwaga: flagi z godłem nie powinniśmy podnosić m.in. na budynkach mieszkalnych!
Jej podnoszenie zostało zastrzeżone głównie dla:

  • przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
  • cywilnych lotnisk i lądowisk
  • cywilnych samolotów komunikacyjnych podczas lotów za granicą
  • kapitanatów (bosmanatów) portów
  • polskich statków morskich - jako bandery

 

Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, o ile będzie to odbywało się z otaczaniem ich czcią i szacunkiem.

 

Hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej jest „Mazurek Dąbrowskiego” pochodzący z 1797 r., a jako hymn RP obowiązuje od 1927 r.
Publicznie hymn państwowy wykonuje się lub odtwarza w szczególności w czasie uroczystości oraz świąt i rocznic państwowych. 

Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.


Info: Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Reklama r6s