Reklama r2m

 

Sesja Rady Gminy Dobra - powołanie komisji stałych i ustalenia wynagrodzenia Wójta

Sesja Rady Gminy Dobra - powołanie komisji stałych i ustalenia wynagrodzenia Wójta


W czwartek, 2024-05-16, odbędzie się II sesja Rady Gminy Dobra nowej kadencji. W porządku obrad są takie punkty jak zmiana Statutu Gminy Dobra, uchwała dotycząca wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobra, powołanie Komisji stałych Rady Gminy Dobra oraz ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra.

Początek posiedzenia o godz. 10:00. Odbędzie się ono w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej, Klub w Dobrej, ul. Graniczna 31.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra.
3. Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dobra.
4. Powołanie Komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra.
5. Powołanie Komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dobra.
6. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Dobra.
7. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra.
8. Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra.
9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra.
10. Interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

W projektach uchwał dotyczących powołania komisji stałych nie ma wpisanych członków poszczególnych komisji, co wydaje się oczywiste w obliczu ich wyboru, ale w projekcie uchwały dotyczącej ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Dobra nie zaproponowano żadnych kwot, które mogłyby być punktem wyjścia do dyskusji o wynagrodzeniu Wójta.

Ze szczegółami i projektami uchwał na sesję RG można zapoznać się na stronie: https://rada.dobraszczecinska.pl/posiedzenie/2


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

Reklama r6s