Reklama

 

Droga rowerowa

Rowerowe plany Gminy Dobra - na mapach

Kilka tygodni temu informowaliśmy o ścieżkach rowerowych na terenie Gminy Dobra - wraz z ich przebiegiem pokazanym na mapie portalu Mierzyn.

Teraz kilka zdań o drogach rowerowych planowanych do realizacji w naszej gminie w najbliższych latach. Zapowiada się ciekawie i jest w tych planach "wisienka na torcie". Mimo, iż są to na razie plany - mamy nadzieję, że na ich realizację nie przyjdzie zbyt długo.

Przedstawiamy krótkie informacje o tych planach oraz orientacyjny przebieg dróg rowerowych na mapie w portalu Mierzyn: Rowery -> Trasy rowerowe na mapie.

 

Planowane ścieżki rowerowe oznaczone są kolorem czerwonym. Ich ostateczny przebieg może różnić się nieco od pokazanego na mapach.

 

Dobra - Lubieszyn

To odcinek o długości ok. 4km, na którym ma powstać chodnik i droga rowerowa. Na lata 2022-2023 zabezpieczone zostały środki finansowe (300 tys. zł) na ewentualną pomoc finansową dla Powiatu Polickiego. Nie ma jeszcze projektu budowlanego.

Odcinek ten w najprostszym podejściu pozwoliłby "na skomunikowanie rowerowe" od jez. Głębokiego przez Wołczkowo i Dobrą do Lubieszyna i dalej w kierunku Niemiec. Korzystając z przejazdu przez Niemcy można pokusić się o pętlę, która "wraca" do Polski w Buku i ścieżką rowerową prowadzi do Dobrej.


Buk - Lubieszyn

To dwa odcinki o łącznej długości ok. 4km, które mają łączyć się z istniejącym fragmentem ścieżki rowerowej Dobra - Schronisko, tworząc połączenie między Bukiem a Lubieszynem (rondo przy granicy z Niemcami). Dla tej inwestycji zapewniono na lata 2021-2023 finansowanie w wysokości 1,5 mln zł, co pozwala już poważnie myśleć o rozpoczęciu prac.

Odcinki te pozwolą z jednej strony na "rowerową pętlę" z przejazdem przez Niemcy, z drugiej strony - na ciekawą przejażdżkę np. od schroniska dla zwierząt do Buku i z powrotem do schroniska.


Mierzyn, ul. Topolowa

Krótki odcinek o długości ok. 1,3km, który łączyć ma ul. Welecką w Mierzynie z ul. Łukasińskiego w Szczecinie, gdzie prowadzi już istniejąca ścieżka rowerowa w kierunku ul. Taczaka. Na lata 2022-2023 zabezpieczone zostały środki finansowe (350 tys. zł) na rzecz tej inwestycji. Nie ma jeszcze projektu budowlanego.

To ciekawe skomunikowanie rowerowe ze Szczeciniem, którego znaczenie urasta w powiązaniu z "wisienką na torcie" - najistotniejszym w planach rowerowych szlakiem.


Wołczkowo - Szczecin

Trasa rowerowa o długości ok. 3,2km, która planowana jest na całym odcinku nowego połączenia drogowego Wołczkowa ze Szczecinem (w okolicy ronda Modra/Szeroka/Szafera).

Obecnie jest opracowywany projekt budowlany tej drogi.


Mierzyn - granica państwa

To właśnie ta "wisienka na torcie".  Bardzo ważny odcinek ścieżki rowerowej, planowany wzdłuż drogi krajowej nr 10. Obecnie przejazd rowerem przez Mierzyn nie należy do łatwych ani bezpiecznych. Istnieją tylko krótkie odcinki drogi rowerowej od hotelu Nord do ul. Wichrowej/Zeusa.

Na lata 2022-2023 zabezpieczone zostały środki finansowe (1,2 mln zł) na rzecz tej inwestycji. Nie ma jeszcze projektu budowlanego. Z budową tej drogi rowerowej łączą się inne planowane inwestycje:

W szczególności ta druga inwestycja może zaważyć na przebiegu drogi rowerowej - czy będzie wzdłuż obecnego przebiegu DK10 (co dałoby łącznie z istniejącymi odcinkami ok. 8,3 km długości), czy też wzdłuż planowanej obwodnicy Mierzyna.


Dlaczego podkreślam, że to "wisienka na torcie"?  Bo wybudowanie tego odcinka łączy ("spina") ze sobą kilka innych tras tak w Gminie Dobra jak i w Szczecinie. 


W najprostszym ujęciu - mamy ciąg rowerowy od granicy Szczecin/Mierzyn (przy CH bi1) do przejścia granicznego w Lubieszynie. To daje skomunikowanie rowerowe od ul. Bohaterów Warszawy w Szczecinie, aż do przejścia granicznego w Lubieszynie i dalej po stronie niemieckiej - czy to w kierunku Grambow, czy też w kierunku Bismark.
Wraz z planowanym odcinkiem ul. Topolowej - mamy skomunikowanie od ul. Taczaka w Szczecinie aż do granicy w Lubieszynie.
Ponadto odcinek ten "rowerowo" łączyłby się z planowanymi ścieżkami Dobra-Lubieszyn i Buk-Lubieszyn dając kilka możliwości różnych, ciekawych przejażdżek rowerowych.


Nieco o kosztach...

Aby mieć chociaż orientacyjne wyobrażenie o kosztach tego typu inwestycji posłużmy się najświeższym przykładem - ścieżki rowerowej Buk - Stolec.

To droga rowerowa o długości 5 220 m, szerokości 3,5 m i nawierzchni asfaltowej. Koszt jej wybudowania wraz z odcinkiem drogi dojazdowej w Stolcu to ok. 4,714 mln zł. To daje średnio ok. 900 tys. zł za każdy kilometr długości. Gdyby przyjąć minimalną szerokość dla ścieżki dwukierunkowej bez ruchu pieszych - 2m - to można oszacować koszt 1 km na mniej więcej 500-520 tys. zł.

W takim ujęciu koszt wybudowania ścieżki rowerowej np. Mierzyn-Lubieszyn to ok. 3,5-4,0 mln zł.


Info: UG Dobra, opracowanie: własne
Podkład mapowy: OpenstreetMap.org

 

Reklama